Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

An Giang: Phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 8

01:42 20/09/2021

Vào ngày 17/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 1012/UBND-KGVX về việc phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 8

Cụ thể:

Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ số lượng vắc xin cho các đối tượng, cụ thể như sau:

1. Đối với vắc xin Pfizer được phân bổ 7.020 liều (trong đó: nhận về để tiêm đợt 8 là 4.362 liều, gửi lại Viện Pasteur là 2.658). Trong số vắc xin nhận về để tiêm đợt 8 là 4.362 liều, trong đó: 1.858 liều để tiêm vét mũi 2 của đợt 6, một phần của đợt 7,  còn lại 2.504 liều để tiêm mũi 1.

2. Đối với vắc xin AstraZeneca được phân bổ 100.000 liều, trong đó số liều bố trí tiêm mũi 2 của các đợt 1, 2, 3 khoảng 19.700 liều, còn lại 80.300 liều tiêm mũi 1.

3. Với số lượng 80.300 liều AstraZeneca và 2.504 liều Pfizer, căn cứ tình hình dịch bệnh của địa phương và loại vắc xin, được phân bổ như sau:

TT

Địa phương

Số lượng

liều vắc xin

Ghi chú

AstraZeneca

Pfizer

1

Bệnh Viện Sản nhi tỉnh An Giang

 

750

Nhóm phụ nữ mang thai trên 13 tuần, Sở Y tế sẽ phân bổ theo số lượng đăng ký của Bệnh Viện Sản nhi.

2

Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang

 

1.754

Nhóm đối tượng có bệnh nền hiện đang điểu trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang và các nhóm tuyến đầu có bệnh lý còn sót lại chưa tiêm các đợt trước.

3

Huyện An Phú

17.000

 

Thị trấn Long Bình, xã Khánh An, xã Quốc Thái

4

Huyện Phú Tân

10.000

 

Thị trấn Phú Mỹ

5

Huyện Châu Thành

12.000

 

Xã: Vĩnh An, Vĩnh Bình và Cần Đăng

6

Huyện Chợ Mới

8.000

 

Xã: Hòa An và Mỹ Hội Đông

7

Huyện Châu Phú

3.000

 

Xã Bình Mỹ

8

Huyện Tri Tôn

3.000

 

Xã: Tà Đảnh, Tân Tuyến

9

Thành phố Châu Đốc

4.000

 

Phường: Châu Phú A, Châu Phú B (Khóm 1 và Khóm Châu Long 4)

10

Thành phố Long Xuyên

9.000

 

Phường: Mỹ Thạnh, Mỹ Thới

11

Huyện Tịnh Biên

3.000

 

 

12

Huyện Thoại Sơn

3.000

 

 

13

Thị xã Tân Châu

3.000

 

 

14

Sở Giao thông vận tải

5.300

 

Nhóm tài xế lái xe, tài công, Sở Giao thông vận tải sẽ phân bổ theo số lượng đăng ký.

Tổng cộng

80.300

2.504

 

 

Lưu ý: Vắc xin Astrazeneca phân bổ đợt 8 cho các huyện, thị, thành để ưu tên tiêm cho người dân đang sống trong các địa phương (khóm/ấp) hiện đang được đánh giá nguy cơ rất cao theo thứ tự ưu tiên.

4. Giao Sở Y tế khẩn trương huy động nguồn lực ngành y tế để triển khai tiêm vắc xin đến các đối tượng nêu trên.

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các địa phương nhập dữ liệu trong đợt tiêm này phải đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ và báo cáo Bộ Y tế theo quy định.

Công văn này thay thế Công văn số 1010/UBND-KGVX ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân tỉnh về phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 8.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang