Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Y tế An Giang: Triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 (đợt 8)

04:42 20/09/2021

Vào ngày 20/9/2021, Ông Phan Vân Điền Phương đã ký ban hành Công văn số 2949/SYT-NVY về việc triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 (đợt 8)

Cụ thể:

Thực hiện theo Kế hoạch số 2539/KH-SYT ngày 23/8/2021 của Sở Y tế An Giang về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 tỉnh An Giang, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giag năm 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1012/UBND-KGVX ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 8.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện tiêm ngừa cho các nhóm đối tượng cụ thể như sau:

1. Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên, Sở Y tế sẽ phân bổ về từng huyện, thị, thành phố theo số lượng của Bệnh viện Sản nhi đã đăng ký với Sở Y tế. Riêng Bệnh viện Sản nhi tiêm cho đối tượng thuộc địa bàn TP. Long Xuyên và huyện Châu Thành.

2. Nhóm đối tượng có bệnh nền hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang và các nhóm tuyến đầu, nhóm của các Sở, ngành còn sót lại do hoãn tiêm,… sau khi được tuyến cơ sở khám sàng lọc đề nghị chuyển lên tuyến trên.

3. Nhóm người dân hiện đang sinh sống tại địa phương (khóm/ấp) hiện đang được đánh giá vùng nguy cơ rất cao tại các huyện, thị, thành phố gồm:

3.1. Huyện An Phú: Thị trấn Long Bình, xã Khánh An, xã Quốc Thái;

3.2. Huyện Phú Tân: Thị trấn Phú Mỹ;

3.3. Huyện Châu Thành: xã Vĩnh An, Vĩnh Bình và Cần Đăng;

3.4. Huyện Chợ Mới: xã Hòa An và Mỹ Hội Đông;

3.5. Huyện Châu Phú: Xã Bình Mỹ;

3.6. Huyện Tri Tôn: xã Tà Đảnh, Tân Tuyến;

3.7. Thành phố Châu Đốc: phường Châu Phú A, Châu Phú B (Khóm 1 và Khóm Châu Lăng);

3.8. Thành phố Long Xuyên: phường Mỹ Thạnh, Mỹ Thới.

Riêng huyện Tịnh Biên, Thoại Sơn và thị xã Tân Châu giao cho TTYT tham mưu Ban Chỉ đạo địa phương chọn đối tượng để tiêm.

4. Đối với nhóm tài xế lái xe, tài công, UBND tỉnh phân bổ số lượng 5.300 liều vắc xin. Sở Y tế sẽ phân bổ vắc xin về TTYT địa phương để tiêm sau khi Sở Giao thông vận tải cung cấp danh sách đúng theo mẫu quy định về Sở Y tế. Trường hợp đến hết ngày 23/9/2021 Sở Giao thông vận tải chưa cung cấp danh sách, Sở Y tế sẽ điều chuyển số lượng vắc xin nêu trên về các đơn vị khác do hạn sử dụng của vắc xin chỉ đến cuối tháng 9 và sẽ tiêm cho các đối tượng này vào các vòng tiêm sau.

5. Các Bệnh viện và Trung tâm Y tế căn cứ vào số loại vắc xin và số lượng vắc xin được phân bổ để xây dựng Kế hoạch tham mưu Ban Lãnh đạo đơn vị/địa phương thông báo, phối hợp để triển khai trong thời gian sóm nhất; Đồng thời hướng dẫn các đơn vị/địa phương thực hiện nghiêm túc việc cập nhập thông tin cá nhân đã đăng ký trước khi tiêm ngừa.

Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo hằng ngày đúng quy định về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang