Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang: Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.

09:33 25/10/2021

Vào ngày 24/10/2021, Ông Nguyễn Phú Tân – Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang đã ký ban hành Công văn số 2355//SGTVT-QLVTPT&NL về việc hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể:

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn tạm thời hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải và lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh như sau:

          1. Hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải và lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Hướng dẫn tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải và Kế hoạch số 650/KH-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; đồng thời tuân thủ việc yêu cầu người dân không ra đường từ 20h00 ngày hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 1218/UBND-KGVX ngày 23/10/2021.

          2. Việc đi lại của người dân giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh có cấp độ dịch khác nhau thực hiện theo khoản 3 Mục II Điều 1 Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, cụ thể:

          a) Người đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 4: nguyên tắc không được phép đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 4, trừ lý do đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền cho phép, phải được tiêm đủ liều vắc xin, khai báo y tế đầy đủ, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm xét nghiệm) và phải thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp theo quy định.

          - Các trường hợp tiêm chưa đủ liều, chưa tiêm vắc xin bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm xét nghiệm); khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch do địa phương nơi đến quy định.

          b) Người đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 3:

          - Phải được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng và thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

          - Các trường hợp chưa tiêm vắc xin bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (kể từ thời điểm xét nghiệm); tuân thủ 5K, khai báo y tế và thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

          c) Người đến/về từ địa phương có mức độ dịch ở cấp 1 và cấp 2: được đi lại bình thường.

          d) Đối với Đoàn công tác đến tỉnh An Giang, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, những người tham gia thực hiện các công trình, dự án đầu tư đến tỉnh làm việc, công tác: bố trí người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng; có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ (kể từ thời điểm xét nghiệm) nếu đến từ khu vực cấp 4; khai báo y tế với chính quyền địa phương nơi đến (trường hợp đến địa phương làm việc, có nghỉ lại).

          3. Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

          * Công văn này thay thế Công văn số 2351/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 23/10/2021 của Sở Giao thông vận tải.

          Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực hiện./.

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang