Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh An Giang trong ngày 20/11/2021 (Tỷ lệ tiêm vaccine người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1 đạt 95,55%; Mũi 2 đạt 72,13%)

03:01 23/11/2021

Trong ngày, phát hiện 252 trường hợp mắc COVID-19.- Tổng số trường hợp mắc COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay: 20.694 trường hợp (có 19 trường hợp tái dương tính).

* Chi tiết trong ngày:

Stt

Đơn vị

Số ca dương tính trong ngày

Số ca nhập cảnh

Số ca dương tính về từ các tỉnh

TRONG TỈNH

Khu cách ly tập trung

Khu phong tỏa

Cộng đồng

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

1

Long Xuyên

52

2380

 

2

 

121

41

1254

 

189

11

814

2

Châu Đốc

80

1586

 

7

 

98

 

320

 

231

80

930

3

Tân Châu

11

1630

 

10

 

119

2

234

1

582

8

685

4

An Phú

12

3000

 

54

 

202

9

1299

 

377

3

1068

5

Tịnh Biên

10

1706

 

8

 

149

3

417

 

800

7

332

6

Tri Tôn

9

1894

 

1

1

218

8

784

 

556

 

335

7

Châu Phú

4

1185

 

5

 

183

4

362

 

460

 

175

8

Phú Tân

21

2439

 

5

1

48

 

302

11

1071

9

1013

9

Châu Thành

16

1393

 

2

 

85

 

227

11

599

5

480

10

Chợ Mới

24

2794

 

-

 

248

13

647

2

1422

9

477

11

Thoại Sơn

10

505

 

15

 

75

4

264

 

31

6

120

12

Bệnh viện ĐK AG

1

126

 

 

 

 

 

117

 

 

1

9

13

BCHQS tỉnh

 

44

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

14

BV Sản Nhi

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

15

BVKV tỉnh

 

7

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

16

BV Tim  mạch

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng

252

20.694

 

109

2

1546

84

6278

25

6318

141

6443

*Nhận xét:

- Trong ngày số ca nhiễm trong cộng đồng toàn tỉnh: giảm 13 trường hợp so với ngày 19/2021 (141/154). Riêng Châu Đốc tăng 36 trường hợp (trong đó NVYT 10 trường hợp).

- Phát hiện trong ngày 252 trường hợp, trong đó có 03 trường hợp địa chỉ ngoài tỉnh (02 Cần Thơ, 01 Bình Dương), đến khám bệnh tại BVĐK AG và BV Sản nhi được phát hiện tại đây.

Ghi chú: Các ca liên quan:

*Long Xuyên: 52 trường hợp

- Cộng đồng: 11 trường hợp ( 07 trường hợp phát hiện khi sàng lọc đầu vào tại BV Sản Nhi An Giang (Mỹ Thạnh: 03; Mỹ Thới: 01; Mỹ Long: 01; Mỹ Bình: 01; Mỹ Phước: 01); 02 trường hợp phát hiện khi sàng lọc đầu vào tại BVĐKTTAG (Mỹ Long: 01; Mỹ Phước: 01);  02 trường hợp địa chỉ: Đông Thịnh 8, Mỹ Phước,phát hiện khi tầm soát cộng đồng).

- Cách ly tập trung: 41 trường hợp

*Châu Đốc: 80 trường hợp

- Cộng đồng: 80 trường hợp

+ 26 trường hợp thuộc P.Châu Phú A, phát hiện qua khám sàng lọc tại Trạm Y tế.

+ 16 trường hợp thuộc P.Châu Phú B phát hiện qua khám sàng lọc tại Trạm Y tế

+ 05 trường hợp thuộc P.Núi Sam phát hiện qua khám sàng lọc tại Trạm Y tế.

+ 03 trường hợp tại địa chỉ K.Vĩnh Chánh 3 – P.Vĩnh Ngươn phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐKKV.

+ 03 trường hợp thuộc P.Châu Phú A phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐKKV.

+ 16 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐKKV (08 trường hợp thuộc P.Châu Phú B; 03 trường hợp thuộc P.Núi Sam; 04 trường hợp thuộc P.Vĩnh Mỹ; 01 trường hợp xã Vĩnh Châu)

+ 01 trường hợp tại địa chỉ K.Châu Long 1 – P.Vĩnh Mỹ phát hiện qua khám sàng lọc tại BV Sản Nhi AG.

+ 06 trường hợp phát hiện qua test nhanh tầm soát định kỳ cho NVYT thuộc TTYT Châu Đốc.

+ 04 trường hợp phát hiện qua test nhanh tầm soát định kỳ cho NVYT thuộc BVKV tỉnh.

* Phú Tân: 21 trường hợp

- Cộng đồng: 09 trường hợp (03 trường hợp ấp Hòa An- Hòa Lạc liên quan ổ dịch tại Phú Bình; 02 trường hợp ấp Bình Trung 2- Bình Thạnh Đông phát hiện qua tầm soát Trung tâm Y tế Phú Tân;  02 trường hợp tại ấp Bình Thành- Phú Bình phát hiện khi đi khám bệnh tại Châu Phú; 02 trường hợp tại  Phú Mỹ (ấp Cái Tắc: 01 trường hợp; ấp Trung 1: 01 trường hợp) phát hiện qua tầm soát Trung tâm Y tế Phú Tân).

- Khu phong tỏa: 11 trường hợp (08 trường hợp ấp Bình Phú 2-Phú Bình; 02 trường hợp ấp Bình Phú 1- Phú Bình; 01 trường hợp ấp Hiệp Hòa- Hiệp xương).

- Người về từ vùng có dịch: 01 trường hợp về từ Bình Dương 

* Châu Thành: 16 trường hợp

- Cộng đồng : 05 trường hợp (03 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐK TT An Giang                          (01 trường hợp xã An Hòa; 01 trường họp xã VĩnhThành; 01 trường hợp xã Bình Hòa);  02 trường hợp liên quan ổ dịch công ty Cá Biển Hồ (01 trường hợp xã An Hòa; 01 trường hợp thị trấn An Châu)).

- Khu phong tỏa: 11 trường hợp ( 10 trường hợp thuộc thị trấn An Châu (02 trường hợp ấp Hòa Long 4; 08 trường hợp ấp Hòa Long 3); 01 trường hợp Đông Phú 1, Vĩnh Thành).

* Chợ Mới: 24 trường hợp

- Cộng đồng: 09 trường hợp ( 04 trường hợp tự đến BVĐKTT AG điều trị và phát hiện (01 ấp Long Hòa - TT Chợ Mới; 01 ấp Long Thạnh 1- xã Long Giang; 01 ấp Mỹ Đức - xã Mỹ Hội Đông; 01 ấp Tấn Lợi- xã Tấn Mỹ);  04 trường hợp tự đến BV Sản nhi AG điều trị và phát hiện (01 ấp An Thái - xã Hòa Bình; 01 ấp Mỹ Hòa - xã Nhơn Mỹ; 01 ấp Bình Trung- xã Bình Phước Xuân; 01 ấp Bình Thạnh 2 - xã Hòa An);  01 trường hợp tự đến BVTM AG điều trị và phát hiện (địa chỉ ấp Kiến Hưng 2 xã Kiến Thành)).

- Khu Phong tỏa: 02 trường hợp xã Long Điền B (01 Long Phú 2, 01 Long Qưới 1);

- Khu cách ly tập trung: 13 trường hợp

* Tri Tôn: 09 trường hợp

- Khu cách ly: 09 trường hợp trong đó:

+ Khu cách ly tập trung: 08 trường hợp

+ Người về từ các tỉnh: 01 trường hợp về từ Đồng Nai.

* Tịnh Biên: 10 trường hợp

- Cộng đồng: 07 trường hợp thuộc khóm 3, thị trấn Chi Lăng. Phát hiện qua công tác truy vết mở rộng do có tiếp xúc với trường hợp F0.

- Khu cách ly tập trung: 03 trường hợp.

* Thoại Sơn: 10 trường hợp

- Cộng đồng: 06 trường hợp ( 02 trường hợp ấp Vĩnh Trung - xã Vĩnh trạch, đang điều tra dịch tể; 03 trường hợp tự đến BVĐK TT AG khám bệnh và phát hiện; 01 trường hợp tự đến BVSN khám bệnh và phát hiện).

- Khu cách ly tập trung: 04 trường hợp

* Tân Châu: 11 trường hợp

- Cộng đồng: 08 trường hợp ( 02 trường hợp phát hiện qua công tác khám sàng lọc tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang (01 trường hợp địa chỉ tại ấp Phú Hữu 1 - xã Lê Chánh; 01 ở khóm Long Thị D - phường Long Thạnh);  05 trường hợp hiện qua công tác tầm soát cộng đồng (01 trường hợp địa chỉ xã Long An; 01 trường hợp địa chỉ tại phường Long Thạnh; 02 trường hợp địa chỉ xã Phú Vĩnh; 01 trường hợp địa chỉ xã Vĩnh Hòa);  01 trường hợp địa chỉ tại ấp Tân Hòa B, xã Tân An phát hiện qua công tác công tác khám sàng lọc tại BVĐKKV Tân Châu).

- Khu phong tỏa: 01 trường hợp địa chỉ tại ấp Phú Yên - xã Phú Lộc

- Khu cách ly tập trung: 02 trường hợp.

* Châu Phú: 04 trường hợp trong khu cách ly tập trung

* An Phú: 12 trường hợp

- Cộng đồng: 03 trường hợp (01 trường hợp xã Nhơn Hội F1 tăng lên F0; 01 trường hợp xã Vĩnh Hậu vô TTYT An Phú khám bệnh Test dương và có kết quả PCR dương ngày 20/11/2021; 01 trường hợp xã Vĩnh Hội Đông vô TTYT An Phú khám bệnh Test dương và có kết quả PCR dương ngày 20/11/2021).

- Khu cách ly tập trung: 09 trường hợp

* BV Sản nhi: 02 trường hợp địa chỉ ngoài tỉnh (01 Cần Thơ; 01 Bình Dương).

* BVĐK TT AG: 01 trường hợp địa chỉ ngoài tỉnh (01 Cần Thơ)

*Số tiêm ngừa trong các trường hợp mắc trong ngày: (Tính từ ngày 12/11/2021 đến ngày 20/11/2021)

STT

Đ/VỊ

Tổng số                   mắc/ngày

Chưa tiêm

Đã tiêm được    mũi 1

Đã tiêm đủ             2 mũi

Trong đó có             bệnh nền

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

Mới

CD

1

Long Xuyên

52

408

4

57

14

110

34

241

16

116

2

Châu Đốc

80

239

13

33

37

107

30

99

8

35

3

Tân Châu

11

276

3

63

3

106

5

107

 

 

4

An Phú

12

529

5

158

2

184

5

187

5

65

5

Tịnh Biên

10

254

3

46

5

180

2

28

1

32

6

Tri Tôn

9

355

3

105

6

228

 

22

1

38

7

Châu Phú

4

368

 

1

4

236

 

131

2

24

8

Phú Tân

21

106

3

32

16

63

2

11

3

13

9

Châu Thành

16

303

4

57

3

129

9

117

2

53

10

Chợ Mới

24

423

6

92

12

240

6

91

3

109

11

Thoại Sơn

10

65

4

21

 

15

6

29

 

 

Tổng

249

3326

48

665

102

1598

99

1063

41

485

 

*Chi tiết số ca dương tính từ các tỉnh về An Giang (tính từ ngày 01/10/2021 đến ngày 20/11/2021)

STT

ĐV

Tổng

TP. HCM

Đồng Nai

Bình Dương

Long An

Từ các tỉnh khác

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

Mới

Tổng số

1

Long Xuyên

 

121

 

26

 

6

 

30

 

42

 

17

2

Châu Đốc

 

98

 

26

 

20

 

30

 

22

 

 

3

Tân Châu

 

119

 

25

 

31

 

49

 

9

 

  1.  

4

An Phú

 

202

 

26

 

26

 

133

 

12

 

5

5

Tịnh Biên

 

149

 

7

 

35

 

46

 

61

 

 

6

Tri Tôn

1

218

 

69

1

24

 

106

 

12

 

8

7

Châu Phú

 

183

 

27

 

 

 

152

 

3

 

1

8

Phú Tân

1

48

 

12

 

4

1

23

 

8

 

1

9

Châu Thành

 

85

 

9

 

15

 

54

 

6

 

1

10

Chợ Mới

 

248

 

81

 

29

 

103

 

17

 

18

11

Thoại Sơn

 

75

 

12

 

6

 

46

 

4

 

6

Tổng

2

1546

 

320

1

196

1

772

 

196

 

62

 

* Công tác cách ly, xét nghiệm

Ngày

19/11

20/11

* Cách ly tập trung

 

 

Tiếp nhận trong ngày

173

172

Hoàn thành thời gian cách ly tập trung trong ngày

642

601

Cách ly tập trung hiện còn quản lý

6.306

5.877

Lũy kế hoàn thành cách ly tập trung

75.135

75.736

* Cách ly tại nhà, nơi cư trú

 

 

Tiếp nhận trong ngày

769

449

Hoàn thành thời gian cách ly tại nhà, nơi cư trú trong ngày

711

318

Cách ly tại nhà, nơi cư trú hiện còn quản lý

9.335

9.466

Lũy kế hoàn thành cách ly tại nhà, nơi lưu trú

73.159

73.477

* Công tác xét nghiệm:

 

 

Trong ngày

2349

2.083

Lũy kế số mẫu được XN đến nay

298.197

300.280

 

*Số trường hợp đang quản lý điều trị:

STT

Đơn vị

* Số đang điều trị

* Số khỏi bệnh

Lũy kế

*Số chuyển lên tuyến trên

Lũy kế

* Số bệnh tử vong

Lũy kế

1

Long Xuyên

646

11

 

 

 

 

 

2

Châu Đốc

891

 

 

 

 

1

 

3

Châu Phú

652

53

 

 

 

 

 

4

Châu Thành

483

36

 

 

 

 

 

5

Chợ Mới

784

71

 

 

 

 

 

6

Tịnh Biên

680

56

 

 

 

 

 

7

Phú Tân

141

8

 

 

 

 

 

8

An Phú

840

79

 

 

 

 

 

9

Tân Châu

376

87

 

 

 

 

 

10

Tri Tôn

881

 

 

 

 

 

 

11

 Thoại Sơn

52

6

 

 

 

 

 

12

BVĐK AG

60

 

 

 

 

2

 

13

BVĐK KV

50

 

 

 

 

4

 

14

BV Sản nhi

19

2

 

 

 

 

 

15

BV Dã chiến

342

 

 

 

 

 

 

Tổng

6897

409

13.529

 

6

7

262

 

* Tử vong: 07 trường hợp. Trong đó,  Bệnh viện đa khoa TT An Giang 02 trường hợp; Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh: 04 trường hợp; TTYT Châu Đốc: 01 trường hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát: Tổ chức Chủ trì phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan, Kiểm dịch y tế, duy trì thường xuyên 210 tổ, chốt (195 chốt cố định, 15 tổ cơ động)/1.905 đ/c, trong đó: BP: 796đ/c; lực lượng khác: 1.109 đ/c: Quân sự 156 đ/c, Dân quân 587 đ/c, Công an 324đ/c, Hải quan 12 đ/c, Kiểm dịch 10 đ/c, Công ty phà An Giang 10 đ/c, Tổ giúp việc 10 đ/c làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn trên biên giới chống xuất, nhập cảnh  trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công an tỉnh quản lý người nước ngoài đăng ký tạm trú mới 00/00 trường hợp; hết hạn tạm trú gia hạn lại là 00/00 trường hợp so với ngày 18/11/2021; rời khỏi địa bàn 04/00 trường hợp; hết hạn tạm trú trên hệ thống khai báo tạm trú là 00/00 trường hợp. Hiện số người nước ngoài  đang hiện diện trên địa bàn là 419/423 trường hợp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện có 123 lao động người nước ngoài  làm việc trong 20 cơ quan, doanh nghiệp (thuộc diện cấp phép lao động 120 trường hợp; còn 03 trường hợp không thuộc diện cấp phép lao động do là nhà đầu tư) 22 lưu học sinh học tập tại Đại học An Giang.

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú của địa bàn quản lý. Tăng cường kiểm soát các khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế. Tuyên truyền với mọi hình thức trong tình hình mới để nâng cao ý thức cho người dân về phòng chống dịch bệnh và phát hiện người nước ngoài, người từ vùng dịch về địa phương, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

*Công tác triển khai tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19:

Trên 18 tuổi

                 

 

     

Đợt triển khai

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/

Vaccine đã nhận (%)

 

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 3 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

 

Mũi 1

Mũi 2

 Abdala
(mũi 3)

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Abdala
(mũi 3)

Tổng

 

1

2

3

4

 

5=3+4

6

7

7

8=6+7

9=8/2

 

10=6/dân số

11=7/dân số

11=7/dân số

Đợt 1

19,400

           -

           -

           -

           -

20,848

 

 

20,848

107.46

 

1.52

0.00

0.00

Đợt 2

27,250

           -

           -

           -

           -

30,742

207

 

30,949

113.57

 

2.24

0.02

0.00

Đợt 3

42,090

           -

           -

           -

           -

27,273

18,677

 

45,950

109.43

 

1.99

1.36

0.00

Đợt 4

37,260

           -

           -

           -

           -

29,327

1,161

 

30,488

111.70

 

2.14

0.08

0.00

Đợt 5

66,660

           -

           -

           -

           -

44,623

40,888

 

85,511

111.41

 

3.25

2.98

0.00

Đợt 6

39,608

           -

           -

           -

           -

27,888

14,467

 

42,355

106.94

 

2.03

1.05

0.00

Đợt 7

17,680

           -

           -

           -

           -

19,557

1,366

 

20,923

118.34

 

1.43

0.10

0.00

Đợt 8

130,220

           -

           -

           -

           -

91,725

45,951

 

137,676

105.73

 

6.69

3.35

0.00

Đợt 9

66,726

           -

           -

           -

           -

55,379

20,823

 

76,202

114.20

 

4.04

1.52

0.00

Đợt 10

555,176

           -

           -

           -

           -

554,063

9,519

 

563,582

101.51

 

40.39

0.69

0.00

Đợt 11

740,348

        54

  1,887

           -

  1,941

392,690

207,690

 

600,380

81.09

 

28.63

15.14

0.00

Đợt 12

73,500

           -

           -

           -

           -

2,873

16,578

 

19,451

26.46

 

0.21

1.21

0.00

Đợt 13

509,612

        68

  1,414

  1,800

  3,282

12,112

493,484

1,800

507,396

99.57

 

0.88

35.98

0.13

Đợt 14

146,002

      267

  3,081

           -

  3,348

652

38,983

 

39,635

27.15

 

0.05

2.84

0.00

Đợt 15

99,900

        28

  3,184

           -

  3,212

109

72,276

 

72,385

72.46

 

0.01

5.27

0.00

Đợt 16

149,760

      249

  4,489

           -

  4,738

723

7,258

 

7,981

5.33

 

0.05

0.53

0.00

Tổng

2721192

666

14055

1800

16521

1310584

989328

1800

2301712

84.58

 

95.55

72.13

0.13

12-17 tuổi

                 

 

     

Nhóm tuổi

Số liều nhận

Số đã tiêm

Tỷ lệ đã tiêm/Vaccine đã nhận (%)

 

Tỷ lệ dân tiêm mũi 1 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Tỷ lệ dân tiêm mũi 2 (%)

Trong ngày

Luỹ kế

 

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Tổng

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Tổng

 

1

2

3

4

 

5=3+4

6

7

7

8=6+7

9=8/2

 

10=6/dân số

11=7/dân số

11=7/dân số

12-17 tuổi

 

18930

0

 

18930

75323

11

 

75334

 

 

40.01

0.01

0.00

3-12 tuổi

 

0

0

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Tổng

0

18930

0

 

18930

75323

11

0

75334

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

Responsive image
 

 

DHV

https://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/chi-tiet-tin-tuc/an-giang-tinh-hinh-phong-chong-dich-covid-19-ngay-20-11-2021