Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin tức Sự kiện

Tổng hợp tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang ngày 02-12

08:25 02/12/2021

(TUAG)- Ngày 02/12, toàn tỉnh ghi nhận 285 trường hợp mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 207 trường hợp. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15/4 đến nay là 24.083 trường hợp (có 19 trường hợp tái dương tính). Trong ngày có 16 trường hợp tử vong, lũy kế bệnh nhân tử vong là 429 ca.

 

Socatheongay-212.png 

AG-COVID-ngay-212.png

AG-donvi-huyen-212.png

Congdong-caphuyen-212.png

Trong ngày số ca nhiễm trong cộng đồng toàn tỉnh tăng 46 trường hợp so với ngày 01/12/2021 (209/163). Có 12 trường hợp ngoài tỉnh (Cần Thơ) phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện ĐKTT AG và Bệnh viện Sản Nhi

 ThongtinCOVID19-ngay-212.png

Cụ thể các ca liên quan:

*Long Xuyên 31 trường hợp:

- Cộng đồng: 21 trường hợp

15 trường hợp phát hiện tại BVĐKTTAG (Mỹ Hòa Hưng: 01; Mỹ Khánh: 01; Mỹ Quý: 01; Mỹ Long: 05; Mỹ Phước: 02; Mỹ Thạnh: 03; Mỹ Xuyên: 02).

06 trường hợp phát hiện tại BV Sản Nhi AG (Mỹ Bình: 01; Mỹ Quý: 01; Mỹ Khánh: 02; Mỹ Phước: 02).

Cách ly tập trung: 10 trường hợp

*Châu Đốc 53 trường hợp:

- Cộng đồng: 45 trường hợp

09 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại TYT (03 trường hợp thuộc P.Châu Phú A; 01 trường hợp P.Châu Phú B; 05 trường hợp thuộc P.Núi Sam)

10 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐKKV (04 trường hợp thuộc P.Châu Phú A; 01 trường hợp P.Châu Phú B; 03 trường hợp  P.Núi Sam;  02 trường hợp P.Vĩnh Ngươn).

01 trường hợp P.Vĩnh Ngươn phát hiện qua sàng lọc định kỳ cho NVYT tại TTYT-TPCĐ.

02 trường hợp phát hiện qua test nhanh sàng lọc định kỳ cho NVYT tại BVĐKKV. ( 01 trường hợp P.Núi Sam; 01 trường hợp P.Vĩnh Mỹ).

23 trường hợp qua khám sàng lọc tại BV Nhật Tân (01 trường hợp P.Châu Phú A; 16 trường hợp thuộc P.Châu Phú B; 02 trường hợp thuộc P.Vĩnh Mỹ; 02 trường hợp thuộc địa chỉ P.Vĩnh Ngươn; 02 trường hợp Xã Vĩnh Châu).

- Khu cách ly tâp trung: 08 trường hợp

*Châu Phú 24 trường hợp:

Cộng đồng: 24 trường hợp

03 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc nhập viện BVĐKTT An Giang (02 trường hợp ở xã Bình Thủy; 01 trường hợp ở TT Cái Dầu).

21 trường hợp phát hiện dương tính khi test sàng lọc nhập viện tại TTYT Châu Phú (10 trường hợp ở TT Vĩnh Thạnh Trung; 01 trường hợp ở Mỹ Phú, 01 trường hợp ở TT Cái Dầu; 03 trường hợp ở Bình Long; 04 trường hợp ở Khánh Hòa; 02 trường hợp ở Ô Long Vỹ).

*Tri Tôn 04 trường hợp:

- Cộng đồng: 03 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng

 (02 trường hợp thuộc TT Tri Tôn; 01 trường hợp xã Châu Lăng).

- Khu phong tỏa: 01 trường hợp tại ấp Sà Lôn - xã Lương Phi

*Châu Thành 19 trường hợp:

- Cộng đồng : 06 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐK TT An Giang (01 trường hợp xã Cần Đăng; 01 trường hợp xã Bình Hòa; 03 trường hợp thị trấn An Châu; 01 trường hợp xã Hòa Bình Thạnh)

- Khu phong tỏa: 09 trường hợp

(01 trường hợp xã Bình Hòa; 04 trường hợp xã Cần Đăng; 01 trường hợp xã An Hòa; 01 trường hợp xã Hòa Bình Thạnh; 02 trường hợp thị trấn An Châu)

- Khu cách ly: 04 trường hợp

*Chợ Mới 29 trường hợp:

- Cộng đồng: 12 trường hợp

+ 04 trường hợp xã Bình Phước Xuân, phát hiện qua tầm soát mẫu cộng đồng.

+ 08 trường hợp tự đến BVĐKTT An Giang điều trị và phát hiện (xã Long Giang: 03 trường hợp; xã Kiến Thành: 02 trường hợp; xã Mỹ An: 01 trường hợp; xã Hòa An: 01 trường hợp; xã Nhơn Mỹ: 01 trường hợp)

- Khu Phong tỏa: 13 trường hợp thuộc xã Nhơn Mỹ

- Khu cách ly: 04 trường hợp

*Tịnh Biên 42 trường hợp:

- Cộng đồng: 36 trường hợp. Phát hiện qua truy vết mở rộng (03 trường hợp xã Vĩnh Trung; 27 trường hợp TT Chi Lăng; 03 trường hợp xã Thới Sơn; 01 trường hợp TT Nhà Bàng; 01 trường hợp xã An Hảo; 01 trường hợp TT Tịnh Biên)

-Khu cách ly: 06 trường hợp

*Phú Tân 08 trường hợp:

Cộng đồng: 08 trường hợp

03 trường hợp xã Hòa Lạc phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

01 trường hợp xã Phú Bình là F1 của F0 trước.

04 trường hợp phát hiện qua tầm soát Trung tâm Y tế Phú Tân (03 trường hợp xã Phú Hưng; 01 trường hợp xã Phú Mỹ).

*An Phú 20 trường hợp:

- Cộng đồng: 13 trường hợp, phát hiện qua khám sàng lọc tại TTYT và TYT ( 03 trường hợp xã Đa Phước; 02 trường hợp xã Khánh An; 03 trường hợp xã Quốc Thái; 01 trường hợp TT. An Phú; 04 trường hợp xã Vĩnh Hội Đông).

- Khu cách ly: 07 trường hợp

*Tân Châu 10 trường hợp:

- Cộng đồng: 05 trường hợp

04 trường hợp phát hiện qua công tác tầm soát cộng đồng (01 trường hợp phường Long Châu; 01 trường hợp phường Long Sơn; 01 trường hợp xã Tân An; 01 trường hợp xã Vĩnh Hòa).

01 trường hợp phường Long Phú phát hiện qua công tác sàng lọc tại BVĐKKV Tân Châu.

- Khu phong tỏa: 01 trường hợp xã Vĩnh Xương

- Khu cách ly: 04 trường hợp.

*Thoại Sơn 33 trường hợp:

- Cộng đồng: 24 trường hợp

+ 13 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại Trạm y tế (Vọng Đông: 01; Tây Phú: 03; Mỹ Phú Đông: 01; Óc Eo: 04; Thoại Giang: 02;  Định Mỹ: 01; Vĩnh Khánh: 01)

02 trường hợp TT Núi Sập phát hiện qua khám sàng lọc tại TTYT

07 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐK AG: (Vĩnh Chánh: 02; Phú Thuận: 01; Vĩnh Trạch: 01; Phú hòa: 03)

01 trường hợp xã Định Thành phát hiện qua khám sàng lọc tại BV Hạnh Phúc

 01 trường hợp xã Vĩnh Trạch là thuộc Cty TBS

- Khu cách ly: 09 trường hợp

+ CLTT: 08 trường hợp

- Về từ các tỉnh: 01 trường hợp Bình Dương

*BV Sản nhi: 01 trường hợp từ Cần Thơ đến khám và phát hiện tại bệnh viện.

*BVĐK TT AG: 11 trường hợp từ Cần Thơ đến khám và phát hiện tại bệnh viện.

 Sodangdieutri-212.png

Tilemac-COVY-212.png

H.T

 

https://www.angiang.dcs.vn/Lists/YteSuckhoe/DispForm.aspx?ID=333&InitialTabId=Ribbon.Read