Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn số 2336/SYT-NVY ngày 11/9/2018 về triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang
Báo cáo số 2324/BC-SYT ngày 07/9/2018 về công tác cải cách hành chính quý III năm 2018
Công văn số 2315/SYT-NVD ngày 07/9/2018 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm
Công văn số 2314/SYT-NVD ngày 07/9/2018 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Kế hoạch số 2304/KH-SYT ngày 07/9/2019 về công tác y tế năm 2019
Báo cáo số 2303/BC-BCĐLNVSATTP ngày 07/9/2018 về kết quả thanh tra, kiểm tra về ATTP 9 tháng 2018 tại địa phương
Công văn số 2302/SYT-NVY ngày 07/9/2018 về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, mưa lũ
Công văn số 2245/SYT-NVY ngày 29/8/2018 về tăng cường công tác KCB dịp lễ 2/9
Công văn số 2244/SYT-NVY ngày 29/8/2018 về rà soát số liệu chi phí KCB BHYT chưa chấp nhận thanh toán
Công văn số 2242/SYT-NVY ngày 29/8/2018 về điều chỉnh tên mặt hàng XN16.003 của gói thầu mua hóa chất - vật tư y tế 2017 cho các CSYT trong tỉnh
Báo cáo số 2192/BC-SYT ngày 21/8/2018 về công tác y tế tháng 8 năm 2018
Công văn số 2193/SYT-TCCB ngày 22/8/2018 về phân công sinh viên hệ địa chỉ sử dụng tốt nghiệp năm 2018
Báo cáo số 2188/BC-BCĐLNVSATTP ngày 21/8/2018 về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018
Công văn số 2122/SYT-NVY ngày 14/8/2018 về điều chỉnh tên mặt hàng XN16.003 của gói thầu mua HC-VTYT 2017 cho các CSYT trong tỉnh
Công văn số 2094/SYT-KHTC ngày 13/8/2018 về viết tham luận Hội thảo khoa học "Phát triển ngành Y tế tỉnh An Giang theo hướng chuyên sâu và hiện đại hóa