Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn số 2069/SYT-KHTC ngày 08/8/2018 về xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đ/v đơn vị sự nghiệp công lập 2018-2020
Công văn số 2067/SYT-NVY ngày 08/8/2018 về sử dụng thuốc ARV điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
Công văn số 2060/SYT-KHTC ngày 08/8/2018 về công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Công văn số 2054/SYT-NVD ngày 07/8/2018 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2017
Công văn số 2050/SYT-NVD ngày 07/8/2018 về quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt
Công văn số 2048/SYT-NVY ngày 07/8/2018 về tăng cường tiêm vắc xin chứa thành phần ho gà trong TCMR & giám sát, phòng chống bệnh ho gà
Công văn số 2036/SYT-NVY ngày 07/8/2018 về điều chỉnh tên công ty của gói thầu mua HC-VTYT 2017 cho các CSYT trong tỉnh
Công văn số 2025/SYT-NVD ngày 06/8/2018 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn số 2024/SYT-NVD ngày 06/8/2018 về xử lý thuốc Cloramphenicol 250mg giả
Công văn số 2023/SYT-NVD ngày 03/8/2018 về vắc xin phòng dại Speeda (sản xuất tại Trung Quốc)
Công văn số 2019/SYT-NVY ngày 03/8/2018 về điều chỉnh tên thương mại dự thầu của sản phẩm VT0767
Công văn số 2013/SYT-KHTC ngày 03/8/2018 về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô công tác và xe chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức đơn vị từ 2015 đến 6/2018
Công văn số 2011/SYT-NVY ngày 03/8/2018 về cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong CCHN của BSYHCT, YSYHCT
Công văn số 2005/SYT-NVD ngày 03/8/2018 về đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 31/2012/TT-BYT
Công văn số 2004/SYT-NVD ngày 03/8/2018 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng