Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 521/SYT-KHTC ngày 21/02/2019 về lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015.
Công văn 454/SYT-TCCB ngày 14/02/2019 về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020
Công văn 440/SYT-NVY ngày 12/02/2019 về tăng cường công tác quản lý sử dụng vắc xin trong TCMR
Công văn 286/SYT-NVY ngày 11/02/2019 về điều chỉnh giấy phép lưu hành sản phẩm trong gói thầu mua HC-VTYT 2018
Công văn 282/SYT-KHTC ngày 01/02/2019 về thực hiện công khai ngân sách
Công văn 279/SYT-NVD ngày 01/02/2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 277/SYT-KHTC ngày 31/01/2019 về quản lý, sử dụng, điều chuyển tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
Công văn 266/SYT-NVY ngày 31/01/2019 về xin thay thế hàng tạm thời mã hàng VT0784
Công văn 264/SYT-KHTC ngày 31/01/2019 về chấn chỉnh công tác tiếp nhận các khoản viện trợ phi Chính phủ
Công văn 252/SYT-NVD ngày 30/01/2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Công văn 251/SYT-NVD ngày 30/01/2019 về thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm
Công văn số 242/SYT-NVY ngày 29/01/2019 về xin thay thế hàng tạm thời của hãng Ningbo Yingmed của gói thầu mua hóa chất, vật tư y tế năm 2018 cho các cơ sở y tế trong tỉnh.
Công văn 238/SYT-NVD ngày 29/01/2019 về thu hồi thuốc Khu Phong Thanh Can Hoàn
Công văn 237/SYT-NVD ngày 29/01/2019 về đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sởi
Kế hoạch số 233/KH-SYT ngày 28/01/2019 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về y tế năm 2019