Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 787/SYT-KHTC ngày 25/3/2019 về cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm toán ‘‘Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập giai đoạn 2016-2018’’
Công văn 775/SYT-NVY ngày 25/3/2019 về báo cáo kết quả thực hiện cơ sở y tế xanh sạch đẹp
Kế hoạch số 760/KH-SYT ngày 22/3/2019 về triển khai thực hiện truyền thông - giáo dục về công tác dân số năm 2019
Công văn 758/SYT-KHTC ngày 22/3/2019 về Phối hợp thực hiện cuốn sách Ngành Y tế Việt Nam - 65 năm một chặng đường
Công văn 751/SYT-KHTC ngày 21/3/2019 về nhu cầu trang thiết bị văn phòng để chuẩn bị công tác di dời về trụ sở mới.
Công văn 739/SYT-KHTC ngày 20/3/2019 về báo cáo tình hình triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài sản công
Công văn 736/SYT-NVY ngày 20/3/2019 về giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019.
Công văn số 730/SYT-NVY ngày 19/3/2019 về tổ chức hoạt động kỷ niệm "Ngày công tác xã hội VN" năm 2019
Báo cáo số 725/BC-SYT ngày 19/3/2019 về công tác y tế quý I năm 2019
Công văn 638/SYT-NVY ngày 07/3/2019 về điều chỉnh phân bổ vật tư y tế từ gói thầu hóa chất, vật tư y tế năm 2018 của Sở Y tế cho Bệnh viện Sản Nhi.
Công văn 626/SYT-NVY ngày 06/3/2019 về hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới năm 2019
Thông báo 625/TB-SYT ngày 06/3/2019 về thời gian đánh giá xếp hạng các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố
Công văn 621/SYT-TCB ngày 05/3/2019 về đăng ký nhu cầu đào tạo Sau đại học năm 2019 mở lớp tại An Giang
Công văn 619/SYT-NVY ngày 05/3/2019 về giao ban tháng trực tuyến năm 2019
Công văn 615/SYT-NVD ngày 05/3/2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm Emoon