Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 815/SYT-TTra ngày 31/3/2020 về mạo danh công chức Thanh tra Sở Y tế và Cục Quản lý thị trường
Công văn 814/SYT-NVD ngày 31/3/2020 về xử lý thuốc viên nén Tetracyclin TW3
Công văn 813/SYT-NVD ngày 31/3/2020 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 807/SYT-NVY ngày 30/3/2020 về hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các khu cách ly tập trung trong phòng chống dịch COVID-19
Kế hoạch số 806/KH-SYT ngày 30/3/2020 về Kiểm tra giá thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 805/SYT-NVY ngày 30/3/2020 về rà soát, đề xuất giảm các nội dung dự toán năm 2020 đã bố trí nhưng không thực hiện do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Công văn 799/SYT-NVY ngày 30/3/2020 về tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn 797/SYT-NVY ngày 30/3/2020 về rà soát người về từ nước ngoài để phòng chống dịch COVID-19
Công văn 783/SYT-NVY ngày 27/3/2020 về hướng dẫn tạm thời cách ly tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19
Công văn 782/SYT-NVY ngày 27/3/2020 về triển khai ứng dụng quản lý khai báo y tế toàn dân NCOVI
Công văn 780/SYT-VP ngày 27/3/2020 về thực hiện việc gởi, nhận văn bản điện tử theo quy định
Công văn 773/SYT-NVD ngày 26/3/2020 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020.
Công văn 769/SYT-NVY ngày 26/3/2020 về phối hợp hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID -19 tại chung cư
Báo cáo 767/BC-SYT ngày 26/3/2020 về Kết quả kiểm tra giá thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Công văn 764/SYT-KHTC ngày 26/3/2020 về triển khai công tác bình đẳng giới năm 2020