Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Kế hoạch số 1568/KH-SYT ngày 25/6/2020 về Triển khai hoạt động sinh hoạt hè năm 2020
Công văn 1564/SYT-NVD ngày 24/6/2020 về thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 1546/SYT-KHTC ngày 22/6/2020 về Thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
Công văn 1545/SYT-KHTC ngày 22/6/2020 về Thực hiện Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND về việc phân định trách nhiệm quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình
Báo cáo 1534/BC-SYT ngày 22/6/2020 về công tác y tế tháng 6 năm 2020
Công văn 1530/SYT-NVY ngày 22/6/2020 về báo cáo 09 năm thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BYT
Thông báo số 1508/TB-SYT ngày 18/6/2020 về Nội dung và lịch kiểm tra công tác y tế 6 tháng đầu năm 2020
Công văn số 1509/SYT-NVY ngày 18/6/2020 về hướng dẫn thực hiện sàng lọc sơ sinh theo quy trình
Báo cáo 1478/BC-BCĐLNATTP về tháng hành động ATTP năm 2020
Công văn số 1457/SYT-NVY ngày 12/6/2020 về báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, giai đoạn 2019-2021
Công văn 1506/SYT-NVY ngày 17/6/2020 về đề xuất nhu cầu chuyển giao kỹ thuật giai đoạn 2020-2025
Công văn 1503/SYT-KHTC ngày 17/6/2020 về báo cáo thực trạng việc cấp và sử dụng Giấy báo tử
Công văn 1499/SYT-NVY ngày 17/6/2020 về thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020
Công văn 1469/SYT-NVY ngày 12/6/2020 về tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt nam 28/6/2020
Công văn 561/SYT-NVD ngày 06/3/2020 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm