Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Báo cáo 2781/BC-SYT ngày 09/9/2021 về Kết quả công tác ngành Y tế 9 tháng đầu năm 2021
Công văn 2774/SYT-TCCB ngày 08/9/2021 về báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển NLYT giai đoạn 2012-2020
Công văn 2772/SYT-TCCB ngày 08/9/2021 về ra soát số lượng viên chức hiện còn giữ ngạch sơ cấp.
Công văn 2765/SYT-KHTC ngày 08/9/2021 về phân bổ 150 máy tạo oxy (lần 2) cho các đơn vị y tế
Công văn 2763/SYT-NVY ngày 08/9/2021 về Thông báo tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 (đợt 6 và 7)
Công văn 2749/SYT-KHTC ngày 07/9/2021 về báo cáo tác động của dịch COVID-19 đến công tác khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu của các đơn vị
Công văn 2745/SYT-NVY ngày 07/9/2021 về xin ý kiến triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2
Công văn 2730/SYT-NVD ngày 06/9/2021 về mua thuốc phục vụ phòng chống dịch Covid-19 thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc đàm phán giá
Công văn 2724/SYT-NVY ngày 06/9/2021 về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BYT ngày 15/7/2021
Công văn 2718/SYT-NVY ngày 06/9/2021 về hướng dẫn lựa chọn, sử dụng PHCN và quản lý sức khỏe nhân viên y tế tham gia chống dịch COVID-19
Công văn 2717/SYT-NVY ngày 06/9/2021 về hướng dẫn thời gian xét nghiệm SARS-CoV-2 cho F1, F0
Công văn 2710/SYT-NVY ngày 02/9/2021 về tăng cường triển khai các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 theo Chỉ thị 09/CT-BYT của Bộ Y tế
Kế hoạch 2708/KH-BCĐ ngày 02/9/2021 về Cách ly y tế tại nhà các trường hợp F1 trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 2707/CV-BCĐ ngày 02/9/2021 về hướng dẫn phân loại nguy cơ và áp dụng biện pháp cách ly F1 trong phòng chống dịch COVID-19
Công văn 2701/SYT-TCCB ngày 01/9/2021 về lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế