Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2541/SYT-TTra ngày 13/10/2020 về báo cáo hoạt động liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế từ năm 2010 đến nay
Công văn 2518/SYT-TTra ngày 13/10/2020 về tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020
Công văn 2514/SYT-NVD ngày 12/10/2020 về cung ứng thuốc chứa hoạt chất Phenobarbital dạng tiêm
Công văn 2504/SYT-NVY ngày 08/10/2020 về phối hợp triển khai điều tra yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm 2020
Kế hoạch số 2503/KH-SYT ngày 08/10/2020 về công tác y tế An Giang năm 2021
Công văn 2496/SYT-NVY ngày 08/10/2020 về hướng dẫn cung cấp xét nghiệm tải lượng HIV nguồn Quỹ BHYT
Công văn 2491/SYT-NVY ngày 07/10/2020 về hướng dẫn lập kế hoạch phát triển y tế 5 năm 2021-2025
Công văn 2488/SYT-NVD ngày 07/10/2020 về điều chỉnh thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020.
Công văn 2467/SYT-NVY ngày 05/10/2020 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và phát hiện sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện
Công văn 2465/SYT-VP ngày 02/10/2020 về triển khai Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH
Công văn 2461/SYT-TCCB ngày 02/10/2020 về phối hợp chiêu sinh và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn tại An Giang
Công văn 2460/SYT-TCCB ngày 01/10/2020 về đăng ký tham dự Khóa bồi dưỡng về quản lý y tế cho lãnh đạo cấp phòng các đơn vị sự nghiệp y tế
Công văn 2451/SYT-NVD ngày 01/10/2020 về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2020
Công văn 2450/SYT-NVD ngày 01/10/2020 về báo cáo đánh giá công tác quản lý mỹ phẩm trên địa bàn
Công văn 2433/SYT-TCCB ngày 29/9/2020 về lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn danh mục khung VTVL, định mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức trong các cơ sở y tế công lập