Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 419/SYT-KHTC ngày 18/02/2021 về cử thành viên tham gia Ban điều hành Chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Công văn 415/SYT-NVY ngày 18/02/2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh
Công văn 409/SYT-NVY ngày 17/02/2021 về cThực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030
Công văn 404/SYT-NVY ngày 17/02/2021 về báo cáo thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động
Công văn 398/SYT-NVY ngày 16/02/2021 về tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khoẻ người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
Công văn 397/SYT-NVY ngày 10/02/2021 về cách ly y tế đối với người về từ vùng dịch
Công văn 396/SYT-NVY ngày 09/02/2021 về đảm bảo thường trực chống dịch Tết Nguyên đán 2021
Công văn 387/SYT-NVY ngày 09/02/2021 về hướng dẫn thời gian cách ly tập trung đối với người trở về địa phương từ vùng dịch
Công văn 385/SYT-NVY ngày 09/02/2021 về điều chỉnh thông báo thay đổi thông tin thầu thuốc 2019-2020
Công văn 377/SYT-NVY ngày 09/02/2021 về hướng dẫn thời gian cách ly tập trung đối với người trở về địa phương từ vùng dịch
Công văn 376/SYT-NVY ngày 08/02/2021 về hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp sau Tết Nguyên đán
Công văn 370/SYT-NVD ngày 08/02/2021 về đảm bảo cung ứng thuốc tiêm chứa Dopamin HCl 40mg/ml
Công văn 369/SYT-NVY ngày 08/02/2021 về thông báo thu hồi thuốc Tobraquin
Kế hoạch số 365/KH-SYT ngày 08/02/2021 về xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020
Công văn 362/SYT-NVY ngày 05/02/2021 về phối hợp xử trí các trường hợp người sử dụng ma túy nuốt dị vật