Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 1994/SYT-NVY ngày 11/8/2020 về triển khai chương trình ngoại kiểm huyết thanh lọc HIV
Công văn 1989/SYT-NVY ngày 11/8/2020 về tiếp tục kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Báo cáo 1988/BC-SYT ngày 11/8/2020 về Trường hợp bệnh nhân nhập cảnh trái phép về từ Campuchia tử vong sau khi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh
Công văn 1984/SYT-NVY ngày 10/8/2020 về triển khai hoạt động lao tiềm ẩn theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 24/3/2020
Công văn 1976/SYT-NVD ngày 10/8/2020 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Công văn 1975/SYT-NVD ngày 10/8/2020 về bảo đảm cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu
Công văn 1955/SYT-VP ngày 078/2020 về góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025
Công văn 1954/SYT-VP ngày 07/8/2020 về hướng dẫn tiếp nhận và hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ cơ quan
Công văn 1997/SYT-NVY ngày 11/8/2020 về bổ sung phạm vi chuyên môn cho bác sĩ y học cổ truyền
Kế hoạch số 1941/KH-SYT ngày 06/8/2020 về Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2021-2025
Công văn 1931/SYT-KHTC ngày 05/8/2020 về đề xuất tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”
Công văn 1940/SYT-NVY ngày 06/8/2020 về thực hiện xét nghiệm Covid -19
Công văn 1939/SYT-NVY ngày 05/8/2020 về báo cáo nhanh tình hình phòng, chống dịch COVID-19
Công văn 1935/SYT-KHTC ngày 05/8/2020 về thực hiện tiểu Dự án 3 “Trồng cây lâm nghiệp phân tán tại các công sở”
Công văn 1932/SYT-NVY ngày 05/8/2020 về tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 cho kỳ thi tốt nghiệp THPT