Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu trang thiết bị y tế các gói thầu số 04, 05, 06, 08 năm 2020
CÔNG KHAI: THÔNG BÁO MỜI THẦU 2 E-HSMT GÓI SỐ 4 & SỐ 5 mua sắm trang thiết bị y tế năm 2020
Thông báo mời nhà thầu tham dự gói thầu "Mua hóa chất phòng, chống dịch tay, chân, miệng năm 2019-2020"
Thông báo mời nhà thầu tham gia gói thầu "Mua hóa chất phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2019-2020"
THÔNG BÁO MỜI THẦU Gói thầu số 1, số 2, số 3 mua sắm TTBYT năm 2019.
CÔNG KHAI cho BVĐKKV tỉnh An Giang báo cáo KQLCNT các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019
CÔNG KHAI cho BV Mắt - TMH - RHM AG báo cáo KQLCNT các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ 2016-2018
CÔNG KHAI cho BV Sản Nhi AG báo cáo KQLCNT các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ 2016-2018
CÔNG KHAI cho BV Tim mạch AG báo cáo KQLCNT các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ 2016-2018
CÔNG KHAI cho BVĐKKV Tân Châu báo cáo KQLCNT các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ 2016-2018
CÔNG KHAI cho BVĐKKV tỉnh An Giang báo cáo KQLCNT các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ 2016-2018
CÔNG KHAI BVĐKTT An Giang báo cáo KQLCNT các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ 2016-2018
Quyết định số 876/QĐ-SYT ngày 27/8/2019 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung TTBYT gói thầu số 1, 2, 3, 4, 5
Quyết định số 1916/QĐ-SYT ngày 17/12/2018 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7
Quyết định số 752/QĐ-SYT ngày 12/7/2018 của Sở Y tế An Giang về việc phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp TTBYT gói thầu số 5a, 6a, 7a, 8a, 9a