Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông báo mời thầu

Công khai: Tổng hợp Mẫu 03 nhu cầu mua sắm tập trung trang thiết bị y tế năm 2020.
CÔNG KHAI: Tổng hợp kế hoạch mua sắm tập trung trang thiết bị y tế năm 2020
CÔNG KHAI Kết quả lựa chọn nhà thầu và QĐ phân bổ đợt 3 trang thiết bị y tế Gói 5a mua sắm trực tiếp năm 2020
CÔNG KHAI: Quyết định phân bổ trang thiết bị y tế Gói số 04, 05, 06 năm 2020 (Đợt 2) - Vốn sự nghiệp y tế năm 2020
CÔNG KHAI: Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói 04,05,06,08 mua sắm trang thiết bị y tế (Đợt 2) năm 2020
CÔNG KHAI Quyết định phân bổ trang thiết bị y tế năm 2020 (Đợt 1) - Vốn sự nghiệp y tế bổ sung năm 2019 chuyển sang năm 2020
CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2020 GÓI THẦU SỐ 04: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế cho chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và kiểm nghiệm
CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2020 GÓI THẦU SỐ 05: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế cho hồi sức, cấp cứu, mổ, điều trị và chống nhiễm khuẩn
Thông báo mời thầu trang thiết bị y tế các gói thầu số 04, 05, 06, 08 năm 2020
CÔNG KHAI: THÔNG BÁO MỜI THẦU 2 E-HSMT GÓI SỐ 4 & SỐ 5 mua sắm trang thiết bị y tế năm 2020
Thông báo mời nhà thầu tham gia gói thầu "Mua hóa chất phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2019-2020"
THÔNG BÁO MỜI THẦU Gói thầu số 1, số 2, số 3 mua sắm TTBYT năm 2019.
CÔNG KHAI cho BVĐKKV tỉnh An Giang báo cáo KQLCNT các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019
CÔNG KHAI cho BV Mắt - TMH - RHM AG báo cáo KQLCNT các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ 2016-2018
CÔNG KHAI cho BV Sản Nhi AG báo cáo KQLCNT các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế từ 2016-2018