Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn số 3030/SYT-NVD ngày 23/11/2023 về thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm (Dầu gội Modus)
Công bố công khai số liệu giao dự toán kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP năm 2023 (QĐ 1090/QĐ-SYT, ngày 05/12/2023)
Kế hoạch số 92/KH-SYT ngày 14/11/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến năm 2023
Công văn 2978/SYT-TCCB ngày 17/11/2023 về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2023
Công văn 2973/SYT-TCCB ngày 16/11/2023 về triển khai quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Công văn 2970/SYT-NVY ngày 16/11/2023 về thực hiện hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Công văn 2969/SYT-NVY ngày 16/11/2023 về tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ em, đợt 2 năm 2023
Công văn 2968/SYT-NVY ngày 16/11/2023 về tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trong tình hình mới
Công văn 2950/SYT-TCCB ngày 16/11/2023 về tổ chức khóa đào tạo cấp chứng chỉ Bồi dưỡng chuyên khoa Y học dự phòng tại tỉnh
Công văn 2919/SYT-NVD ngày 13/11/2023 về thay đổi thông tin thuốc trúng thầu Paracetamol Kabi AD thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia của Cty CPDL TW 2
Công văn 2916/SYT-NVY ngày 13/11/2023 về báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý chất thải nhựa
Công văn 2897/BCĐ ngày 09/11/2023 về báo cáo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá và rượu, bia năm 2023
Công văn 2852/SYT-NVY ngày 06/11/2023 về xét nghiệm HIV và bảo mật thông tin nhiễm HIV của người bệnh đậu mùa khỉ
Công văn 2776/SYT-TCCB ngày 01/11/2023 về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023
Công văn 2774/SYT-VP ngày 01/11/2023 về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp