Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 1633/SYT-NVY ngày 26/5/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022
Công văn 1621/SYT-NVY ngày 26/5/2022 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng
Công văn 1620/SYT-NVY ngày 26/5/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2022
Công văn 1617/SYT-NVY ngày 26/5/2022 về thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Công văn 1609/SYT-NVY ngày 26/5/2022 về tổ chức lớp Tập huấn cập nhật kiến thức và kỹ năng điều trị trong ngành RHM
Công văn 1606/SYT-TTra ngày 26/5/2022 về báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng năm 2022
Công văn 1605/SYT-NVY ngày 26/5/2022 về thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang
Công văn 1604/SYT-NVY ngày 26/5/2022 về triển khai Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022
Công văn 1596/SYT-NVY ngày 25/5/2022 về hỗ trợ tiêm vắc xin mũi 04 phòng COVID-19 cho Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang
Công văn 1581/SYT-NVY ngày 24/5/2022 về tăng cường triển khai tiêm ngừa tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại để tăng cường (lần 1 và lần 2) cho người từ 18 tuổi trở lên
Công văn 1576/SYT-NVY ngày 24/5/2022 về nộp hồ sơ dự tuyển đào tạo Sau đại học tại An Giang năm 2022
Hướng dẫn 1573/HD-SYT ngày 24/5/2022 về Thực hiện Quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT
Công văn 1548/SYT-NVY ngày 23/5/2022 về thực hiện Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022
Công văn 1512/SYT-KHTC ngày 19/5/2022 về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng năm 2022
Công văn 1505/SYT-KHTC ngày 19/5/2022 về hướng dẫn thực hiện liên doanh, liên kết và rà soát việc đặt máy, mượn máy…..
Hình ảnh