Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS
Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp
Quyết định số 5777/QĐ-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền
UBND tỉnh An Giang: Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
Quyết định số 5628/QĐ-BYT ngày 09/12/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030
Quyết định số 5175/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc Quyết định phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”
Quyết định số 5186/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Giang mai
Quyết định số 5185/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sùi mào gà
Quyết định số 5183/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm Herpes simplex sinh dục
Quyết định số 5169/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Chlamydia Trachomatis
Quyết định số 5165/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Lậu
Quyết định số 4157/QĐ-BYT ngày 28/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030
Quyết điịnh số 4067/QĐ-BYT ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị lao tiềm ẩn ở người nhiễm HIV
Quyết định số 3876/QĐ-BYT ngày 14/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19
Quyết định số 3845/QĐ-BYT ngày 11/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản
Hình ảnh