Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 183/QĐ-BYT ngày 25/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc giảm nhẹ
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
Bộ Y tế ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch, Cột sống, Chi dưới, Gan mật, Thần kinh, Ung bướu, Trung tâm ghép tạng, Tiêu hóa, Nam học.
Quyết định số 5965/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch bệnh bạch hầu
Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS
Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp
Quyết định số 5777/QĐ-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền
UBND tỉnh An Giang: Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
Quyết định số 5628/QĐ-BYT ngày 09/12/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030
Quyết định số 5175/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc Quyết định phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”
Quyết định số 5186/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Giang mai
Quyết định số 5185/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sùi mào gà
Quyết định số 5183/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm Herpes simplex sinh dục
Quyết định số 5169/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Chlamydia Trachomatis
Quyết định số 5165/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Lậu