Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, XN người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở KBCB
Quyết định số 1203/QĐ-BYT ngày 16/5/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan lớn
Quyết định số 1202/QĐ-BYT ngày 16/5/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán dây
Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 775/QĐ-BYT ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc, quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19
Quyết định số 183/QĐ-BYT ngày 25/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc giảm nhẹ
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
Bộ Y tế ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch, Cột sống, Chi dưới, Gan mật, Thần kinh, Ung bướu, Trung tâm ghép tạng, Tiêu hóa, Nam học.
Quyết định số 5965/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ dịch bệnh bạch hầu
Quyết định số 5968/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS
Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp
Quyết định số 5777/QĐ-BYT ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 04 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y, dược cổ truyền
UBND tỉnh An Giang: Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
Quyết định số 5628/QĐ-BYT ngày 09/12/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030
Quyết định số 5175/QĐ-BYT ngày 09/11/2021 của Bộ Y tế về việc Quyết định phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”