Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

10:43 28/10/2016

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế (gọi tắt là các tổ chức chuyên môn).

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Nghiệp vụ Y;

đ) Phòng Nghiệp vụ Dược;

e) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

g) Phòng Quản lý giá và Đấu thầu.

2. Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế.

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;

Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức của Chi cục có không quá 03 phòng.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

a) Tuyến tỉnh

- Lĩnh vực y tế dự phòng: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

- Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm:

+ Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang;

+ Bệnh viện Sản - Nhi An Giang;

                + Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh;

                + Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh;

                + Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu;

                + Bệnh viện Tim Mạch; 

                + Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt;

                - Lĩnh vực Kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;

                - Lĩnh vực Pháp y: Trung tâm Pháp y;

                - Lĩnh vực Giám định Y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa;

                - Lĩnh vực đào tạo: Trường Cao đẳng Y tế trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học Y tế An Giang;

                b) Tuyến huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là huyện)

                - Trung tâm Y tế huyện:  Thực hiện chức năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; Phòng khámđa khoa khu vực là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện.

                - Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện.

                - Chỉ thành lập Bệnh viện đa khoa ở tuyến huyện khi thực sự có nhu cầu, điều kiện và phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn là Bệnh viện Hạng II trở lên do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

                c) Tuyến xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã): Trạm Y tế xã là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện.