Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông tin dành cho Cán bộ y tế

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH HOẶC NGHI NGỜ NHIỄM COVID-19

09:59 16/02/2020 Chi tiết »
08:30 13/02/2020

08:46 10/02/2020

04:51 07/02/2020

10:54 07/02/2020

09:32 07/02/2020

04:48 06/02/2020

04:55 04/02/2020

  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>