Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Lịch làm việc

Lịch làm việc tuần (từ ngày 03/06 đến 07/06/2019)

10:12 13/06/2019

Thứ Hai (03/06)

- Giao ban cấp I.

- Giao ban cấp 2.

- Sở Y tế.

- Sở Y tế.

Thứ Ba (04/06)

- Hội thảo chia sẻ kết quả báo cáo Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật và BHYT.

- Tp. HCM.

Thứ Tư (05/06)

- Hội nghị Báo cáo viên tháng 6/2019.

- Hội trường tỉnh.

Thứ Năm (06/06)

- Hn sơ kết 08 năm thực hiện chỉ số PAPI tỉnh aG

- UBND tỉnh.

Thứ Sáu (07/06)

 

 

Văn phòng Sở Y tế