Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông báo

Sở Y tế An Giang công bố Trung tâm Y tế Thành phố Châu Đốc là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành, lần 1

08:52 20/07/2024 Chi tiết »
Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành (Cập nhật đến ngày 04/7/2024)

10:27 08/07/2024 Chi tiết »
Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành (Cập nhật đến ngày 28/6/2024)

01:44 03/07/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang thông báo danh sách cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang

04:41 02/07/2024 Chi tiết »
Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành (Cập nhật đến ngày 21/6/2024)

09:25 25/06/2024 Chi tiết »
Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành (Cập nhật đến ngày 17/6/2024)

03:35 17/06/2024 Chi tiết »
Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành (Cập nhật đến ngày 10/6/2024)

04:19 14/06/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang công bố Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, lần 1

08:01 07/05/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang thông báo rút danh sách cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và không công bố đủ điều kiện hoạt động

03:05 02/05/2024 Chi tiết »
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng lao động

08:24 12/04/2024 Chi tiết »