Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn số 2056/SYT-NVD ngày 23/7/2024 về công bố danh sách người giới thiệu thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Công văn số 2038/SYT-NVY ngày 22/7/2024 về triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”
Công văn số 2036/BCĐCĐSSYT ngày 22/7/2024 về đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trong ngành y tế tỉnh An Giang
Báo cáo số 198/BC-SYT ngày 23/7/2024 về Công tác y tế tháng 07 năm 2024
Công văn số 1973/SYT-KHTC ngày 16/7/2024 về Triển khai Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ Tài chính
Công văn số 1914/SYT-NVY ngày 11/7/2024 về tăng cường công tác triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Công văn số 1913/SYT-NVY ngày 11/7/2024 về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 6 tháng cuối năm 2024
Công văn số 1906/SYT-NVD ngày 10/7/2024 về thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm theo công văn số 2354/QLD-MP ngày 05/07/2024 của Cục quản lý dược
Công văn số 1905/SYT-NVD ngày 10/7/2024 về thu hồi tiêu hủy mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo công văn số 2084/QLD-MP ngày 26/06/2024 của Cục quản lý dược
Công văn số 1883/SYT-NVD ngày 08/7/2024 về triển khai thực hiện Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ
Công văn số 1840/SYT-NVY ngày 02/7/2024 về hướng dẫn một số nội dung về triển khai gửi dữ liệu chính thức từ 01/7/2024 theo Quyết định số 4750/QĐ-BYT
Công văn số 1803/SYT-NVY ngày 02/7/2024 về triển khai Kế hoạch số 633/KH-UBND ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh
Công văn số 1799/SYT-NVD ngày 01/7/2024 về Thông báo thu hồi và tiêu hủy thuốc giả của Đông Nam Dược Hải Thượng
Công văn số 1798/SYT-NVD ngày 01/7/2024 về thu hồi và tiêu hủy thuốc giả của cơ sở Đông Nam Dược Đại An
Công văn số 1797/SYT-NVD ngày 01/7/2024 về thu hồi và tiêu hủy thuốc giả của cơ sở Đông Nam Dược Đại An