Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông báo

Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành (Cập nhật đến ngày 17/6/2024)

03:35 17/06/2024 Chi tiết »
Sở Y tế thông báo danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành (Cập nhật đến ngày 10/6/2024)

04:19 14/06/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang công bố Bệnh viện Mắt-TMH-RHM An Giang đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, lần 1

08:01 07/05/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang thông báo rút danh sách cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và không công bố đủ điều kiện hoạt động

03:05 02/05/2024 Chi tiết »
Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng lao động

08:24 12/04/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang tuyển sinh các lớp đào tạo Sau đại học tại An Giang năm 2024

08:51 10/04/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang thông báo nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang liên quan đến Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

09:21 05/04/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang thông báo việc tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyên-Phục hồi chức năng tỉnh An Giang.

02:13 02/03/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang công bố công khai việc xử phạt đối với cá nhân vi phạm hành chính về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh hàng hóa (thực phẩm).

03:09 31/01/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang thông báo tạm ngưng nhận hồ sơ liên quan đến Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

08:31 31/01/2024 Chi tiết »