Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn số 908/SYT-NVY ngày 11/4/2024 về tiếp đón người bệnh đi KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc VNeID và triển khai ký số file XML
Công văn số 885/SYT-NVY ngày 11/4/2024 về khuyến nghị hàm lượng Natri tối đa cho một số thực phẩm chế biến bao gói sẵn
Công văn số 877/SYT-NVD ngày 10/4/2024 về thay đổi thông tin thuốc trúng thầu Amlodipine Stella 5mg của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
Công văn số 874/SYT-NVY ngày 09/4/2024 về điều trị dự phòng sau phơi nhiễm với vết thương từ động vật mắc bệnh dại và nghi dại
Công văn số 869/SYT-TCCB ngày 09/4/2024 về tuyển sinh các lớp đào tạo Sau đại học tại An Giang năm 2024
Công văn số 865/SYT-NVY ngày 09/4/2024 về cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý danh mục xét nghiệm https://csql.gov.vn
Công văn số 840/SYT-VP ngày 05/4/2024 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hệ thống thông tin y tế
Công văn số 830/SYT-NVD ngày 05/4/2024 về Công bố người giới thiệu thuốc
Công văn số 829/SYT-NVY ngày 05/4/2024 về chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2024
Quyết định số 221/QĐ-SYT ngày 19/3/2024 về thu hồi số công bố mỹ phẩm của Công ty cổ phần Charme Perfume
Quyết định số 243/QĐ-SYT ngày 25/3/2024 về công bố công khai số liệu giao bổ sung dự toán mua sắm, sửa chữa năm 2024
Công văn số 788/SYT-NVD ngày 01/4/2024 về Đảm bảo cung ứng thuốc hiếm
Công văn số 760/SYT-NVD ngày 27/3/2024 về Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo về Cảnh giác Dược
Công văn số 759/SYT-NVD ngày 27/3/2024 về yêu cầu điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược theo Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016
Công văn số 751/SYT-NVY ngày 27/3/2024 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát về hoạt động Chương trình tiêm chủng mở rộng tại tuyến cơ sở