Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

10:43 28/10/2016

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Tổ chức cán bộ;

d) Phòng Nghiệp vụ Y;

đ) Phòng Nghiệp vụ Dược;

e) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

2. Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế.

a) Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

b) Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Các Chi cục trên có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và cơ cấu tổ chức của Chi cục theo quy định pháp luật.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế.

a) Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang;

b) Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh;

c) Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu;

d) Bệnh viện Sản - Nhi An Giang;

đ) Bệnh viện Tim mạch;

e) Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt;

g) Bệnh viện đa khoa y dược cổ truyền An Giang;

h) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang;

i) Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm;

k) Trung tâm Pháp y;

l) Trung tâm Giám định Y khoa;

m) Các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, cha bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật; Phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh khu vực (nếu có) và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Chỉ thành lập Bệnh viện đa khoa ở tuyến huyện khi thực sự có nhu cầu, điều kiện và phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn là Bệnh viện Hạng II trở lên do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Sở Y tế An Giang