Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Trạm Y tế Mỹ Quý thực hiện tuyên truyền lưu động kết hợp chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng phòng bệnh Sốt xuất huyết Tết nguyên đán - 2023

04:28 31/01/2023 Chi tiết »
02:26 20/01/2023

09:33 19/01/2023

09:45 17/01/2023

09:17 17/01/2023

09:32 11/01/2023

08:19 10/01/2023

02:23 09/01/2023

02:43 30/12/2022

02:06 27/12/2022

02:02 27/12/2022

01:27 23/12/2022

05:50 21/12/2022

10:02 17/12/2022

03:30 16/12/2022

02:55 16/12/2022

03:53 12/12/2022