Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn số 3032/SYT-NVD ngày 23/11/2023 về thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm (Tiny Rose)
 Công văn 3298/SYT-NVD ngày 19/12/2023 về thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi 07 số công bố mỹ phẩm
Công văn 3278/SYT-NVY ngày 15/12/2023 về báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế và thực hiện cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp
Công văn 3244/SYT-NVD ngày 13/12/2023 về đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng
Công văn 3207/SYT-NVD ngày 11/12/2023 về Công văn công bố người giới thiệu thuốc
Công văn 3205/SYT-NVY ngày 11/12/2023 về tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả
Công văn 3204/SYT-NVY ngày 11/12/2023 về tăng cường cảnh giác với các trường hợp mắc bệnh đường hô hấp
Công văn số 3030/SYT-NVD ngày 23/11/2023 về thu hồi và đình chỉ lưu hành mỹ phẩm (Dầu gội Modus)
Công bố công khai số liệu giao dự toán kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP năm 2023 (QĐ 1090/QĐ-SYT, ngày 05/12/2023)
Kế hoạch số 92/KH-SYT ngày 14/11/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến năm 2023
Công văn 2978/SYT-TCCB ngày 17/11/2023 về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2023
Công văn 2973/SYT-TCCB ngày 16/11/2023 về triển khai quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Công văn 2970/SYT-NVY ngày 16/11/2023 về thực hiện hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Công văn 2969/SYT-NVY ngày 16/11/2023 về tổ chức chiến dịch bổ sung Vitamin A cho trẻ em, đợt 2 năm 2023
Công văn 2968/SYT-NVY ngày 16/11/2023 về tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trong tình hình mới