Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2515/SYT-NVY ngày 04/10/2023 về tăng cường giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ
Công văn 2511/SYT-NVD ngày 04/10/2023 về Công bố người giới thiệu thuốc cho cán bô y tế
Công văn 2510/SYT-NVD ngày 04/10/2023 về Công bố người giới thiệu thuốc cho cán bô y tế
Công văn 2543/SYT-NVD ngày 09/10/2023 về Công bố người giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế
Công văn 2542/SYT-NVY ngày 09/10/2023 về cập nhật liên thông giấy chứng sinh các trường hợp bà mẹ không tham gia BHXH, BHYT không có mã số BHXH
Công văn 2540/SYT-NVY ngày 09/10/2023 về triển khai can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV cho người chưa thành niên
Công văn số 2318/SYT-NVD ngày 15/9/2023 về tiếp tục nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất
Công văn số 2284/BCĐ.CTDS-KHHGĐ ngày 12/9/2023 về phát động cuộc thi trên nền tảng mạng xã hội nhân Ngày Tránh thai Thế giới 26/9
Công văn số 2419/SYT-NVY ngày 19/9/2023 về Chuẩn bị nội dung Hội nghị giao ban công tác khám bệnh, chữa bệnh lĩnh vực y, dược cổ truyền
Công văn số 2355/SYT-NVY ngày 19/9/2023 về tăng cường công tác phòng, chống và điều trị bệnh đau mắt đỏ
Công văn số 2317/SYT-NVY ngày 15/9/2023 về chấn chỉnh việc gửi dữ liệu điện tử KCB BHYT lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu của cơ quan BHXH
Công văn số 2280/SYT-TTra ngày 12/9/2023 về phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua
Công văn số 2407/SYT-NVY ngày 25/9/2023 về hướng dẫn triển khai Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2023
Công văn số 2348/SYT-TCCB ngày 19/9/2023 về Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BYT
Công văn số 2298/SYT-NVY ngày 13/9/2023 về đảm bảo đủ thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh