Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 580/QĐ-QLD ngày 24/11/2020 của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105
Quyết định số 4899/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 của Bộ Y tế về Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý sử dụng, khai thác Hệ thống Quản lý và điều hành văn bản điện tử Bộ Y tế
Quyết định số 4817/QĐ-BYT ngày 20/11/2020 của Bộ Y tế về việc Ban hành “Ứng dụng khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế trên thiết bị điện tử thông minh di động”
Quyết định số 4815/QĐ-BYT ngày 20/11/2020 của Bộ Y tế Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm phổi mắc phải cộng đồng ở người lớn”
Quyết định số 4782/QĐ-BYT ngày 18/11/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí khung đánh giá nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm
Công văn số 5972/BYT-KCB ngày 03/11/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và thi đua năm 2020
QĐsố 4501/QĐ-BYT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật KBCB chuyên ngành Bỏng ban hành theo QĐ số 635/QĐ-BYT ngày 28/02/2013 của Bộ Y tế
Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT
QĐ số 4469/QĐ-BYT ngày 28/10/2020 của Bộ Y tế về ban hành “Bảng phân loại quốc tế mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo ICD-10” tại các cơ sở KBCB”
Quyết định số 4466/QĐ-BYT ngày 28/10/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục chuyển đổi giữa Danh mục kỹ thuật tương đương và Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM”
Quyết định số 4448/QĐ-BYT ngày 27/10/2020 của Bộ Y tế về phê duyệt KH Thí điểm triển khai hoạt động tư vấn XN sử dụng sinh phẩm xét nghiệm HIV-giang mai tại cộng đồng, giai đoạn 2020-2022
Quyết định số 4440/QĐ-BYT ngày 27/10/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM” áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Quyết định số 4054/QĐ-BYT ngày 22/9/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn và quy định tổ chức hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa
Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/9/2020 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19
Công văn số 10420/BTC-QLCS ngày 27/8/2020 của Bộ Tài chính về việc giao đất, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc