Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Báo cáo 3112/BC-SYT ngày 28/9/2022 về Tình hình phòng, chống dịch bệnh 09 tháng và giải pháp 03 tháng cuối năm 2022 tỉnh An Giang
Công văn 3095/SYT-NVY ngày 27/9/2022 về hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới năm 2022
Công văn 3073/SYT-VP ngày 26/9/2022 về rà soát, lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2022
Công văn 3069/SYT-NVY ngày 26/9/2022 về tăng cường tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm
Kế hoạch 3044/BC-SYT ngày 22/09/2022 về Tổ chức hội thảo tôn vinh các gia đình tiêu biểu sinh 02 con một bề là gái, có thành tích trong học tập và rèn luyện năm 2022
Báo cáo 3029/BC-SYT ngày 22/09/2022 về Công tác Y tế 09 tháng đầu năm 2022
Công văn 3024/SYT-NVY ngày 21/9/2022 về báo cáo đánh giá, tổng kết, kết quả 10 năm (2012-2022) thực hiện Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
Quyết định số 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022 của BYT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
Công văn số 3212/BYT-TT-KT ngày 20/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
Quyết định số 1385/QĐ-BYT ngày 30/5/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh ấu trùng giun đũa chó/mèo
Quyết định số 1384/QĐ-BYT ngày 30/5/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh giun lươn
Quyết định số 1383/QĐ-BYT ngày 30/5/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh ấu trùng sán dây lợn
Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công An Ban hành "Quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"
Quyết định số 1242/QĐ-BYT ngày 18/5/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19