Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông báo

Danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo ĐCSD hệ chính quy năm 2019 tại Trường Đại học Trà Vinh

01:40 30/08/2019 Chi tiết »
Triệu tập sinh viên đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy dự sinh hoạt nội quy

04:38 29/08/2019 Chi tiết »
Thông báo danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng 2019

08:39 27/08/2019 Chi tiết »
Thông báo xét tuyển đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng 2019 của Trường Đại học Trà Vinh

11:15 19/08/2019 Chi tiết »
Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy năm 2019 tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ

06:27 15/08/2019 Chi tiết »
Thông báo xét tuyển bổ sung đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng năm 2019

05:30 14/08/2019 Chi tiết »
Thông báo xét tuyển đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng 2019

06:36 12/08/2019 Chi tiết »
Chiêu sinh Khóa học “Phương pháp Nghiên cứu khoa học và Sinh thống kê”

08:28 19/07/2019 Chi tiết »
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Y tế An Giang tại buổi giao ban tháng 7/2019

11:04 17/07/2019 Chi tiết »
Thông báo khai giảng lớp Dược lâm sàng

10:57 10/07/2019 Chi tiết »