English Sơ đồ website Góp ý website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dân số kế hoạch hóa gia đình
Tình hình dân số Thế giới và Việt Nam
(09/07/2009)

Dân số thế giới hiện nay đã lên đến 6,7 tỷ người và mỗi năm vẫn tăng khoảng 78 triệu người. Trong đó quốc gia đông dân nhất là Trung Quốc (khoảng 1,3 tỷ người), sau đó là Ấn Độ (khoảng 1 tỷ người), xếp thứ ba là nước Mỹ với khoảng 304 triệu người. Việt Nam  được xếp thứ 12 với 87 triệu người. Trong khi đó, dân số thế giới vẫn tiếp tục tăng. Dự báo đến năm 2012 dân số toàn cầu sẽ đạt 7 tỷ người, kéo theo những hậu quả nặng nề về bệnh tật, nghèo đói, thất học và thảm họa về môi trường, đặt nhân loại trước nhiều thách thức lớn. Theo báo cáo giám sát toàn cầu năm 2009 thì hiện nay trên toàn thế giới vẫn còn khoảng 20% dân số mù chữ, với khoảng 850 triệu người đang mù chữ (chiếm 1/5 tổng dân số thế giới), trong đó có 75 triệu trẻ em.

  Dự báo dân số Việt Nam đến năm 2030
    Theo các nhà nghiên cứu về dân số thì dân số Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng cho đến năm 2030. Số dân sẽ tăng từ 86,16 triệu người (năm 2008) lên gần 104 triệu năm 2030. Điều quan trọng là tỷ lệ tăng dân số hàng năm giảm dần; mức tăng hàng năm từ trên 1,2% sẽ giảm dần xuống 0,5% vào năm 2030. Sự kiện này phản ánh chiều hướng biến động hiện nay trong dân số: tỷ suất sinh giảm, mặc dù có tăng đôi chút, tỷ suất tử giảm nhanh so với các nước láng giềng, có thể vì đời sống được nâng cao góp phần nâng cao sức khoẻ và chi tiêu cho bảo vệ sức khoẻ. Cơ cấu dân số chuyển từ nông thôn sang thành thị cũng góp phần làm giảm số sinh.  Dân số ở các nhóm tuổi 5-9, 10-14, 16-19 sẽ giảm mạnh về tỷ lệ dân số và giảm cả về lượng. Đặc biệt là nhóm tuổi 15-19, tuổi học trung học phổ thông; số lượng giảm từ 9 triệu năm 2006 xuống 7 triệu năm 2030. Dân số ở tuổi 20-24, tuổi đi học đại học sẽ giảm mạnh về cả tỷ lệ và lượng; số lượng giảm từ 7 triệu năm 2006 xuống 5,6 triệu năm 2030. Dân số ở tuổi 60-64 và 65 trở lên sẽ tăng mạnh cả về tỷ lệ lẫn số lượng. Đây là tuổi về hưu. Như thế tỷ lệ những người trong độ tuổi này là 8,1% vào năm 2006 sẽ tăng lên 16,8% vào năm 2030.  Những người này sẽ phải dựa vào lương hưu hoặc con cái và là vấn đề mà xã hội phải quan tâm để có chính sách phù hợp.   

H.T.O
 

VP Sở Y tế

Các tin đã đưa:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tin nhanh
Skip portlet Portlet Menu
 
Đăng ký trực tuyến
Skip portlet Portlet Menu
 
Đào tạo huấn luyện
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hổ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 
Thông tin hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 6 2 7 2 4 2 6
12
 
 
 
@2008 HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ Y TẾ - SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: SỞ Y TẾ AN GIANG
ĐỊA CHỈ: 15 LÊ TRIỆU KIẾT, P. MỸ BÌNH, TP. LONG XUYÊN, AN GIANG
Điện thoại: (076)3 852.640 - Fax: (076)3 856.154. Email: soyte@angiang.gov.vn