Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Thông báo

Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh An Giang thông báo tuyển dụng lao động

08:24 12/04/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang tuyển sinh các lớp đào tạo Sau đại học tại An Giang năm 2024

08:51 10/04/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang thông báo nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang liên quan đến Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

09:21 05/04/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang thông báo việc tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyên-Phục hồi chức năng tỉnh An Giang.

02:13 02/03/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang công bố công khai việc xử phạt đối với cá nhân vi phạm hành chính về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh hàng hóa (thực phẩm).

03:09 31/01/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang thông báo tạm ngưng nhận hồ sơ liên quan đến Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

08:31 31/01/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang công bố công khai việc xử phạt đối với cá nhân vi phạm hành chính về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dược.

04:17 29/01/2024 Chi tiết »
Sở Y tế thông báo đính chính về việc tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú tại BVĐK Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh An Giang

08:55 23/01/2024 Chi tiết »
Sở Y tế thông báo về việc tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh An Giang

08:28 22/01/2024 Chi tiết »
Sở Y tế An Giang công bố công khai việc xử phạt đối với cá nhân vi phạm hành chính về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm.

04:42 19/01/2024 Chi tiết »