Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 13/SYT-NVD ngày 04/01/2023 về hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu các thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2023
Công văn 12/SYT-TCCB ngày 04/01/2023 về báo cáo cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật từ năm 2020 đến năm 2022
Công văn 08/SYT-NVD ngày 03/01/2023 về đảm bảo cung ứng dịch truyền Albumin, Globulin
Công văn 05/SYT-NVY ngày 03/01/2023 về liên thông dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe phục vụ Đề án 06
Công văn 4127/SYT-KHTC ngày 02/12/2022 về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025
Công văn 3891/SYT-KHTC ngày 02/12/2022 về đề nghị tăng cường quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế theo quy định pháp luật nhà nước
Công văn 3884/SYT-NVY ngày 02/12/2022 về chuẩn bị Tổng kết công tác thi đua và xét khen thưởng 2022.
Công văn 3881/SYT-NVY ngày 01/12/2022 về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022
Công văn 3871/SYT-NVY ngày 01/12/2022 về khảo sát thực trạng chăm sóc sức khoẻ tâm thần
Kế hoạch 3649/KH-SYT ngày 14/11/2022 về khảo sát sự hài lòng người bệnh & nhân viên y tế năm 2022
Công văn 3615/SYT-NVY ngày 10/11/2022 về triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022
Kế hoạch 3573/KH-SYT ngày 08/11/2022 về Triển khai kiểm tra công tác y tế năm 2022Kế hoạch 3573/KH-SYT ngày 08/11/2022 về Triển khai kiểm tra công tác y tế năm 2022
Công văn 3328/SYT-NVY ngày 18/10/2022 về chủ động phòng ngừa, sẵn sàng các biện pháp ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022
Công văn 3537/SYT-NVY ngày 04/11/2022 về triển khai Chương trình Nha học đường
Kế hoạch 3529/KH-SYT ngày 04/11/2022 về Tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh An Giang năm 2022 (Từ ngày 10/11 - 10/12/2022