Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 2905/BCĐ.CTDS-KHHGĐ ngày 12/9/2022 về treo băng rol, biểu ngữ hưởng ứng về Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái
Công văn 2900/SYT-NVD ngày 09/9/2022 về rà soát tình hình thuốc điều trị COVID-19 và báo cáo nhu cầu sử dụng thuốc kháng vi rút điều trị COVID-19 cho 03 tháng cuối năm 2022
Công văn 2894/BCĐLNATTP ngày 09/9/2022 về tăng cường triển khai Kế hoạch số 2596/KH-BCĐLNATTP kế hoạch bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2022
Báo cáo 2876/BC-SYT ngày 09/09/2022 về tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm
Công văn 2869/SYT-NVY ngày 08/9/2022 về tiếp tục sẵn sàng phương án đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19
Kế hoạch 2868/KH-SYT ngày 08/9/2022 về Tổ chức thu dung, điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới
Kế hoạch 2861/KH-SYT ngày 08/9/2022 về Phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ tỉnh An Giang
Công văn 2828/SYT-NVY ngày 06/9/2022 về góp ý dự thảo Thông tư quy định hoạt động hộ sinh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Công văn 2817/SYT-NVY ngày 06/9/2022 về cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công giai đoạn 2021 – 2030
Quyết định 1015/QĐ-SYT ngày 09/9/2022 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Y tế
Quyết định 1014/QĐ-SYT ngày 09/9/2022 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế
Quyết định 1013/QĐ-SYT ngày 09/9/2022 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế
Công văn 2803/SYT-NVD ngày 31/8/2022 về chủ động mua sắm đối với các thuốc chưa có kết quả trúng thầu
Công văn 2798/SYT-VP ngày 31/8/2022 về phổ biến video tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
Công văn 2778/SYT-NVY ngày 30/8/2022 về triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh
Hình ảnh