Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản sở Y tế

Công văn 470/SYT-NVD ngày 07/3/2023 về thông báo Quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Công văn 467/SYT-NVY ngày 07/3/2023 về hưởng ứng tuần lễ glôcôm thế giới năm 2023
Công văn 466/SYT-NVY ngày 07/3/2023 về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể
Công văn 447/SYT-NVY ngày 03/3/2023 về tiêm bù mũi các vắc xin trong TCMR cho đối tượng năm 2022
Công văn 433/SYT-NVY ngày 02/3/2023 về triển khai việc thực hiện khoản 4 Nghị quyết số 144/QĐ-CP ngày 05/11/2022 của Chính phủ
Công văn 417/SYT-NVD ngày 01/3/2023 về cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn, hiệu quả của thuốc Evusheld
Kế hoạch số 27/KH-SYT ngày 01/3/2023 về Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Công văn 94/SYT-NVD ngày 13/01/2023 về thực hiện kết quả đàm phán giá đối với 24 thuốc biệt dược gốc.
Công văn 80/SYT-KHTC ngày 12/01/2023 về chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu
Công văn 183/SYT-NVD ngày 02/02/2023 về triển khai việc thực hiện Quyết định số 130/QĐ-BYT
Công văn 151/SYT-NVD ngày 27/01/2023 về dự trù các thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá năm 2023
Công văn 132/SYT-NVY ngày 18/01/2023 về thông tin báo nêu về ngộ độc do sử dụng thực phẩm có chứa ma tuý
Công văn 128/SYT-NVY ngày 18/01/2023 về tổng kết công tác y dược cổ truyền năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Công văn 375/SYT-NVD ngày 23/02/2023 về cung cấp các tài liệu liên quan đến báo cáo tình hình vi phạm của nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc
Công văn 374/SYT-NVY ngày 23/02/2023 về nhập liệu vào Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia tại các cơ sở y tế có sản phụ đến sinh
Hình ảnh