Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định số 869/QĐ-BYT ngày 08/4/2024 của Bộ Y tế về Quyết định phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2023-2030, định hướng 2050
Quyết định Công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ
Quyết định số 627/QĐ-BYT ngày 15/3/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi”
Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh An Giang về Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
Quyết định số 610/QĐ-BYT ngày 14/3/2024 của Bộ Y tế về Quyết định ban hành Biểu mẫu nộp tiền dịch vụ Khám, chữa bệnh trênCổng dịch vụ Công quốc gia
Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 của UBND tỉnh An Giang về việc Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động xe chuyển bệnh miễn phí trên địa bàn tỉnh An Giang
Quyết định số 456/QĐ-BYT ngày 28/02/2024 của Bộ Y tế về việc QĐ Công bố kèm theo QĐ này kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BYT kỳ 2019 - 2023 của Bộ Y tế
Quyết định số 453/QĐ-BYT ngày 28/02/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị y tế trình Cục trưởng ký ban hành đợt 01 năm 2024.
QĐ ban hành mẫu phôi giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động đối với các hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề, giấy phép hoạt động (Lĩnh vực Y)
Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật KBCB
Quyết định số 292/QĐ-BYT ngày 06/02/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh tay chân miệng”
QĐ 204/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành KH triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam gđ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh An Giang
Quyết định số 226/QĐ-BYT ngày 30/01/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Cụm, Khối thi đua ngành y tế
Quyết định số 205/QĐ-BYT ngày 26/01/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định ban hành danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí KBCB BHYT (Đợt 10).
Quyết định số 197/QĐ-BYT ngày 25/01/2024 của Bộ Y tế về việc Quyết định Quyết định ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về y tế năm 2024.