Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Đường dây nóng

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các cách thức sau:

 

- Gửi qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn hoặc Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ: https://doanhnghiep.chinhphu.vn

- Phản ánh trực tiếp hoặc thông qua thư điện tử, điện thoại đến các địa chỉ như sau: 

+ Sở Y tế An Giang (số 15 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang).

 

+ Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang.

Điện thoại: 02963.852.640

Email: thtuoc@angiang.gov.vn

 

+ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính:

Điện thoại: 02963.957.006

                        Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

 

+ Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh – Sở Nội vụ:

Điện thoại: 02963.957.049

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị;

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

             - Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hình ảnh