Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số

Tăng cường triển khai thực hiện khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp

02:06 09/02/2023

Ngày 03/02/2023, Sở Y tế An Giang ban hành Công văn số 197/SYT-NVY gửi đến các Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; Bệnh xá Công an tỉnh; Bệnh xá Quân y tỉnh; Phòng khám đa khoa Bs. Hà Văn Tâm; Phòng khám đa khoa Tâm Đức Thoại Sơn; Phòng khám đa khoa Mỹ Thạnh về việc tăng cường triển khai thực hiện khám, chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp.

(Ảnh minh họa: Căn cước công dân)

Theo Công văn này, Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc việc khám chữa bệnh (KCB) BHYT bằng CCCD gắn chip. Bố trí trang bị đầu đọc QR-Code để đọc mã QR-Code của thẻ CCCD gắn chip điện tử hoặc mã QR-Code trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID). Đảm bảo thiết bị theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 06/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2022 hướng dẫn yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với thiết bị đọc mã QR phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 (phiên bản 1.0). Tăng cường thông tin, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện có, để người dân hiểu biết về những tiện lợi, lợi ích mang lại từ việc sử dụng CCCD gắn chíp hoặc cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh khi đi KCB BHYT.

Minh Hải

Khoa TT-GDSK, TT.KSBT An Giang

 

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh