Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số & Đề án 06/CP

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát động toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử

08:15 26/06/2023

Ngày 23/6, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ra lời phát động toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Với quyết tâm và nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trân trọng kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên, người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh “Hãy tích cực đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử”, để tham gia giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phục vụ cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian qua, được sự ủng hộ của người dân, tỉnh An Giang cơ bản hoàn thành 100% việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đối với công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 chưa cao. Tính đến ngày 15/6/2023, toàn tỉnh đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1; mức độ 2 được 469.820/1.026.794 trường hợp, nhưng số lượng tài khoản đã kích hoạt chỉ có 110.567 trường hợp, đạt tỷ lệ 10,77%.

Quyết định 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP ) là đề án lớn, mang tầm quốc gia, có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. 

Một trong những nội dung trọng tâm của đề án là tài khoản định danh điện tử mức độ 2, với giá trị tương đương thẻ căn cước công dân gắn chíp và các giấy tờ tài liệu khác, như: Giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế, thông tin về cư trú...

Sau khi được tích hợp thông tin vào khoản thì người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, đặc biệt khi người dân sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID mức 2 sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí trong giải quyết các thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trân trọng cảm ơn và kính chúc toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, cùng chung sức thực hiện thắng lợi, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh. 

THU THẢO

 

https://baoangiang.com.vn/chu-tich-ubnd-tinh-an-giang-phat-dong-toan-dan-dang-ky-kich-hoat-va-su-dung-tai-khoan-dinh-danh-die-a366546.html