Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số & Đề án 06/CP

Sở Y tế An Giang: Hướng dẫn đăng ký tài khoản kết nối liên thông cơ sở dữ liệu Dược quốc gia.

04:16 03/08/2023

Vào ngày 03/8/2023, Ông Từ Hoàng Tước – Phó Giám đố Sở Y tế An Giang đã ký ban hành Công văn số 1930/SYT-NVD về việc hướng dẫn đăng ký tài khoản kết nối liên thông cơ sở dữ liệu Dược quốc gia.

Các đơn vị có thể truy cập trang https://dichvucong.angiang.gov.vn

Cụ thể:

Thực hiện Quyết định số 3597/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ- BYT ngày 14/2/2020.

Sở Y tế hướng dẫn đăng ký tài khoản kết nối liên thông Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia đối với cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn như sau:

Hồ sơ gửi về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang – đơn vị Sở Y tế và theo địa chỉ email: nghiepvuduocsytag@gmail.com.

Các đơn vị chịu trách nhiệm điền đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến hồ sơ pháp lý của cơ sở bán lẻ. Đối với các cơ sở chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, mục Số giấy chứng nhận đủ điều kiện ghi “chờ thẩm định”.

Quét (scan) hoặc chụp và đính kèm các loại giấy tờ để đối chiếu thông tin (các file đính kèm phải rõ ràng).

Trong vòng 05 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế sẽ trả kết quả qua email đã đăng ký. Nếu hồ sơ không đầy đủ, Sở Y tế sẽ trả kết quả yêu cầu bổ sung.

1. Trường hợp đơn vị kinh doanh phần mềm thực hiện đăng ký kết nối dữ liệu nhà thuốc, quầy thuốc:

+ Mẫu đề nghị cấp tài khoản kết nối;

+ Bản chụp (scan) Chứng chỉ hành nghề;

+ Bản chụp (scan) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp);

+ Bản chụp (scan) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (nếu đã được cấp).

2. Trường hợp cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trực tiếp đăng ký kết nối dữ liệu nhà thuốc:

+ Mẫu đề nghị cấp tài khoản kết nối;

+ Bản chụp (scan) Chứng chỉ hành nghề;

+ Bản chụp (scan) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp);

+ Bản chụp (scan) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (nếu đã được cấp);

+ Bản chụp (scan) Hợp đồng cung cấp phần mềm kết nối đã ký với đơn vị kinh doanh phần mềm kết nối dữ liệu nhà thuốc.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Y tế (phòng nghiệp vụ Dược- Ds. Nguyễn Thiện Đức, ĐT: 0939.815.815) để tổng hợp báo cáo Cục Quản lý Dược-Bộ Y tế./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Văn phòng Sở Y tế An Giang