Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số & Đề án 06/CP

Sở Y tế tỉnh An Giang: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin cơ bản năm 2023 (Lớp 3)

07:30 27/08/2023

Sáng ngày 25/8/2023, tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Phú Tân, Sở Y tế An Giang phối hợp với Trung tâm Tin học, Trường đại học An Giang tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin cơ bản cho cán bộ, nhân viên tuyến y tế cơ sở

 Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023. Đây lớp thứ 3 theo nội dung Kế hoạch số 68/KH-SYT.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tham dự lớp tập huấn này, có gần 120 cán bộ y tế của 03 huyện Tân Châu, Phú Tân và Chợ Mới, được truyền tải các nội dung về kiến thức an toàn thông tin cơ bản, định hướng an toàn thông tin Y tế; Hướng dẫn thực hiện đánh giá Chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí Công nghệ thông tin trong Bộ tiêu chi quốc gia về y tế xã. Đồng thời, phổ cập kiến thức an toàn thông tin cho các nhân viên y tế, tránh việc đánh cắp thông tin, dữ liệu khi chuyển đổi số, nhất là lĩnh vực khám chữa bệnh cần được bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại diện phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế An Giang phổ biến nội dung tập huấn

Xây dựng nông thôn mới là trọng tâm phát triển nông nghiệp, nông thôn được Đảng, nhà nước và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Xác định được mục tiêu, chiến lược quan trọng của chương trình, những năm qua Ngành Y tế tỉnh An Giang đã tích cực chỉ đạo thực hiện Tiêu chí 15 về Y tế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn liền với việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã của Bộ Y tế giai đoạn 2023- 2030. Việc thực hiện Tiêu chí 15 về Y tế đã từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân và góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, không thể thiếu an toàn thông tin trong thời đại y tế số ngày càng phát triển.

Chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm về lĩnh vực An toàn thông tin thuộc Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang

Qua buổi tập huấn, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nhận thức về an toàn thông tin cơ bản; tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và nâng cao trong thời gian tới tại địa phương.

Một số hình ảnh buổi tập huấn:

 

Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang