Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số & Đề án 06/CP

An Giang sơ kết Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

01:44 21/09/2023

Sáng 21/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Phó Trưởng Ban thường trực, Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì Hội nghị Sơ kết triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

 

Quang cảnh Hội nghị

 Đại biểu chủ trì Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị

Chánh Văn phòng Sở Tư pháp Tô Thị Thu Thủy trình bày tham luận Hiệu quả triển khai kết nối liên thông TTHC lĩnh vực Tư pháp và giải pháp nâng cao hiệu quả

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Hùng Dũng trình bày tham luận Hiệu quả việc triển khai VBDLIS của ngành Tài nguyên và Môi trường. Đề xuất và giải pháp triển khai trong thời gian tới

Giám đốc Sở y tế Trần Quang Hiền trình bày tham luận Kết quả triển khai CSDL ngành y tế trong công tác quản lý ngành và phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Hải trình bày tham luận Kết quả triển khai, vận hành thử nghiệm trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh An Giang

Tham dự có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang - Phó Trưởng Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Lê Quốc Cường; thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số; Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tuyến tại điểm cầu 11 huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh.

Chương trình Chuyển đổi số tỉnh An Giang nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; doanh nghiệp phát triển dựa trên hạ tầng số, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số; người dân tham gia tích cực ứng dụng, khai thác nền tảng số. Theo đó, đưa ra 15 chỉ tiêu cụ thể thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tập trung 3 trụ cột chính về phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số, phát triển xã hội số. Đồng thời, đề ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện, cùng với 53 chương trình/dự án.

Thông qua báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, chương trình chuyển đổi số tỉnh đạt được một số kết quả nhất định như: có 18 dự án/ nhiệm vụ về CNTT và chuyển đổi số được triển khai; có 11/15 chỉ tiêu đạt mục tiêu của chương trình đề ra; dự án trung tâm dữ liệu, điều hành thông minh (IOC) tỉnh An Giang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ bản sẽ đáp ứng hạ tầng phần cứng, máy chủ phục vụ triển khai, phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, giúp hình thành dữ liệu tập trung, dùng chung và dữ liệu mở phù hợp với nhu cầu thực tế, giúp phát triển KT-XH và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; dự án hình thành khu Công nghệ thông tin tập trung, đang giải phóng mặt bằng, với quy mô gần 6 ha, giúp kêu gọi đầu tư và phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh; hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh An Giang được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến xã, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận trên hệ thống; cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, đã được hợp nhất thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cung cấp 100% DVC toàn trình các TTHC đủ điều kiện, được xếp mức độ A; Bệnh viện Đa khoa Khu vực Châu Đốc, là Bệnh viện đầu tiên trên địa bàn tỉnh, được Bộ Y tế công nhận triển khai thành công Bệnh án điện tử. Tháng 6/2023 Trung tâm Y tế huyện Châu Phú cũng được Bộ Y tế công nhận Bệnh án điện tử; triển khai thử nghiệm SmartAnGiang giúp kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; hệ thống Camera Biên phòng và các hệ thống Camera an ninh trật tự tại các huyện, thị, thành góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn biên giới.

Cổng TTĐT tiếp tục cập nhật thông tin

HA – TC

 

 

https://angiang.gov.vn/wps/portal/Home/tin-tuc/chi-tiet/an-giang-so-ket-chuong-trinh-chuyen-doi-so-giai-doan-2021-2025-dinh-huong-den-nam-2030