Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Chuyển đổi số & Đề án 06/CP

Sở Y tế An Giang phát động Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”

02:16 17/10/2023

Ngày 16/10/2023, Ông Từ Hoảng Tước đã ký ban hành Công văn sớ 2621/SYT-TTra gửi đến các đơn vị Y tế trong tỉnh về việc phát động Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) của Bộ pháp điển Việt Nam”.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tăng mức độ nhận diện, hiểu biết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về Bộ pháp điển - sản phẩm chính thức của Nhà nước do các bộ, ngành thực hiện, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Đối tượng dự thi là các cá nhân, tập thể có khả năng sáng tạo Biểu trưng (LOGO), Khẩu hiệu (SLOGAN) và Mô phỏng ứng dụng điện tử (APP) và tự nguyện đăng ký tham gia dự thi trong phạm vi toàn quốc. Người tham gia có thể dự thi theo cá nhân hoặc tập thể, bằng hình thức gửi bài trực tiếp hoặc trực tuyến về Bộ Tư pháp. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được dự thi tối đa 2 tác phẩm/1 nội dung thi.

Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi một trong các nội dung hoặc toàn bộ các nội dung sau: logo hoặc slogan, hoặc mô phỏng app của Bộ pháp điển Việt Nam.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi:

Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 05/11/2023.

Thời gian chấm thi từ ngày 06 - 09/11/2023.

Lễ trao giải Cuộc thi trong tháng 11/2023.

Tác giả/nhóm tác giả nộp tác phẩm dự thi qua địa chỉ thư điện tử:
 banbientapphapdien@moj.gov.vn.

Tiêu đề thư điện tử ghi rõ: Tên tác giả/nhóm tác giả - Liên hệ - Bài dự thi LOGO, SLOGAN/APP Bộ pháp điển.

Ví dụ: Nguyễn Thị A - 09x.xxx.xxxx - Bài dự thi APP Bộ pháp điển.


Hình thức gửi trực tiếp:

Tác giả/nhóm tác giả nộp tác phẩm dự thi đến địa chỉ: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, số 60 phố Trần Phú - phường Điện Biên - quận Ba Đình - thành phố Hà Nội.

Tiêu đề thư ghi rõ: Tên tác giả/nhóm tác giả - Liên hệ - Bài dự thi LOGO, SLOGAN/APP Bộ pháp điển.

Ví dụ: Nguyễn Thị A - 09x.xxx.xxxx - Bài dự thi APP Bộ pháp điển.

CƠ CẤU, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

Tác giả/nhóm tác giả đạt giải nhận giải thưởng với giá trị tương ứng và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 03 nhóm: LOGO, SLOGAN và Mô phỏng APP. Trong đó:

Cơ cấu giải thưởng nội dung phần thi LOGO

- 01 Giải Nhất: 7.000.000 đồng

- 01 Giải Nhì: 5.000.000 đồng

- 01 Giải Ba: 3.000.000 đồng

- 10 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng

Cơ cấu giải thưởng nội dung phần thi SLOGAN

- 01 Giải Nhất: 4.000.000 đồng

- 01 Giải Nhì: 2.000.000 đồng

- 01 Giải Ba: 1.000.000 đồng

- 10 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng

Cơ cấu giải thưởng nội dung phần thi mô phỏng APP

- 01 Giải Nhất: 10.000.000 đồng

- 01 Giải Nhì: 7.000.000 đồng

- 01 Giải Ba: 5.000.000 đồng

- 10 Giải Khuyến khích: 500.000 đồng

Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi đối với các tác giả/nhóm tác giả dự thi.

Thông tin tổ chức Cuộc thi được đăng tải và cập nhật trên:

Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://www.moj.gov.vn);

Trang thông tin điện tử Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp (https://ktvb.moj.gov.vn);

Cổng thông tin điện tử pháp điển (https://phapdien.moj.gov.vn).

Để phát động Cuộc thi trong ngành y tế, Sở Y tế đề nghị Các Đơn vị y tế tổ chức động viên, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động của đơn vị hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Trân trọng kính chào./.

Ảnh, bài: Hữu Thành-Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang