Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Châu Thành 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

02:03 30/06/2021

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới của Ban Bí thư, huyện Châu Thành đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn tổ chức triển khai, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với nội dung và hình thức đa dạng, linh hoạt, nhằm quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị- xã hội và người dân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chi thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư và kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với vấn đề an toàn thực phẩm không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường hiểu biết trong nhân dân về an toàn thực phẩm và thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm; phòng, chống có hiệu quả các bệnh lây truyền qua thực phẩm; kiểm soát an toàn thực phẩm, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao sức khỏe người dân. Công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: thực hiện 1.328 bài viết đăng trên cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện; phát thanh 840 lượt trên hệ thống Đài Truyền thanh trong toàn huyện, treo 962 băngrol - khẩu hiệu, 10 pano, 2.043 tranh áp phích/Posters, hơn 7.739 tờ gấp, tờ rơi,… Ngoài ra, còn thực hiện truyền thông trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời, gắn công tác tuyên truyền an toàn thực phẩm với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ; vận động nhân dân thay đổi những phong tục, tập quán ăn uống không đảm bảo vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe. Hàng năm, thực hiện phối hợp kiểm tra liên ngành vào các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Tết Trung thu.

Song song đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm được tiến hành hàng năm theo từng đợt, trong 10 năm đã thực hiện kiểm tra được 6.054 lượt cơ sở, số cơ sở đạt chuẩn là 4.823, tỷ lệ 79.67%. Số cơ sở vi phạm bị xử lý hành chính là 212 cơ sở, xử phạt với số tiền 243.700.000 đồng. Đồng thời, nhắc nhở 1.019 cơ sở khắc phục. Có gần 400 ký sản phẩm từ thịt gia súc bị tiêu hủy.  Trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện cũng ghi nhận khoảng 600 người ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, nhìn chung, ba năm trở lại đây, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều hình thức tuyên truyền, tăng cường công tác thanh kiểm tra an toàn thực phẩm nên đã từng bước thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó đã dần thay đổi hành vi trái quy định trong việc kinh doanh, sản xuất thực phẩm, từ đó tình hình ngộ độc thực phẩm đã được giảm thiểu.

 Để tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Châu Thành tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch 46-KH/TU, ngày 07/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 27-KH/HU ngày 06/02/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với phương châm “mưa dầm thấm lâu” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Phát hiện kịp thời, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự việc bất thường về an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn. Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

Tổ truyền thông - Trung tâm Y tế Châu Thành

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang