Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Tập huấn an toàn tiêm chủng cho cán bộ Y tế các tuyến năm 2023

02:16 28/04/2023

Sáng ngày 28/04/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang tổ chức tập huấn an toàn tiêm chủng cho gần 50 cán bộ tham gia công tác tiêm chủng mở rộng 02 huyện Tri Tôn và Phú Tân.

(Bs. Lê Thị Thanh Phương - Phó Trưởng Khoa PC BTN, CDC hướng dẫn cho CB tham gia công tác TCMR)

Nội dung tập huấn bao gồm: Vắc xin, lịch tiêm chủng; Hướng dẫn tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin; Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng; An toàn tiêm chủng, xử lý phản vệ.

(Quang cảnh lớp tập huấn)

Qua lớp tập huấn giúp củng cố, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ tham gia công tác tiêm chủng mở rộng địa bàn 02 huyện Tri Tôn và Phú Tân.

Minh Cường

Khoa TT-GDSK, TT.KSBT An Giang

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang

Hình ảnh