Cổng thông tin điện tử sở y tế tỉnh an giang

Tin hoạt động

Trung tâm Y tế huyện Châu Phú nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ cho cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị

09:03 13/10/2023

Nhân dịp Ngày “Toàn dân Phòng cháy chữa cháy” năm 2023, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại đơn vị.

Nhận thấy công tác nâng cao nhận thức phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) có vai trò đặc biệt quan trọng gắn liền với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện theo công văn số 2481/SYT-VP ngày 02/10/2023 về việc tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nhân dịp Ngày “Toàn dân Phòng cháy chữa cháy” của Sở Y tế An Giang. Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Phú đã giao Phòng Tổ chức Hành chính (TC-HC) bám sát vào điều kiện thực tế tại đơn vị để triển khai, thực hiện công tác PCCC & CNCH theo công văn của Sở Y tế. Đồng thời, tham mưu đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân tham gia tích cực, thực hiện tốt công tác trên.

Việc thực hiện công tác PCCC & CNCH, ngay từ đầu năm Phòng TC-HC đã xây dựng phương án PCCC & CNCH. Theo đó, Phòng TC-HC đã xây dựng kế hoạch và đã tổ chức tuyên truyền 02 đợt cho cán bộ viên chức và người lao động  đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về PCCC & CNCH, nhằm nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa. Đồng thời, triển khai các phương án chữa cháy đến với từng Khoa/Phòng, Trạm Y tế, đề phòng sự cố khi có cháy, nổ xảy ra, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại về người và tài sản trong đơn vị.

 

Song song đó, Phòng TC-HC tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, đó là: Củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC & CNCH tại chỗ, đề xuất đầu tư trang bị phương tiện chữa cháy mới, đáp ứng yêu cầu chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ, lấy phòng ngừa là chính, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để xử lý kịp thời, hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra. Tổ chức sơ kết rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác PCCC & CNCH.   

 

Ngoài ra, hàng năm Phòng TC-HC còn xây dựng kế hoạch phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực Châu Phú, tiến hành huấn luyện cho đội PCCC & CNCH Trung tâm Y tế. Trong đó, huấn luyện có thực hành giúp cho Đội PCCC thông thạo, nhuần nhuyễn, nhanh nhạy khi cứu nạn, cứu hộ. Khi có báo cháy xảy ra, kỹ năng sơ tán bệnh nhân, sơ cứu người bị nạn, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, kỹ năng sử dụng thiết bị chữa cháy.

Kết quả thực tế cho thấy công tác huấn luyện đã giúp Đội PCCC Trung tâm Y tế huyện Châu Phú nắm vững các biện pháp, kỹ năng PCCC & CNCH, từ đó vận dụng linh hoạt vào công tác thực tiễn, phát huy tính chủ động, chuyên nghiệp trong công tác PCCC & CNCH, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.  

Hà Duy Lộc

Tổ TTGDSK, TTYT Châu Phú

 

Văn phòng Sở Y tế An Giang